Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Kurzy

Kurzy trubačov sú vzdelávacie podujatia, ktoré Klub trubačov SR organizuje pre svojich členov, ale aj pre širokú verejnosť. V súčasnosti uskutočňujeme dva typy kurzov.
  1. Letné kurzy trubačov - sú pravidelné vzdelávacie podujatia určené pre úplných začiatočníkov, mierne pokročilých aj pokročilých hráčov. Uskutočňujú sa v čase letných prázdnin (august)  pod vedením profesionálnych lektorov. Kurz začína vo štvrtok individuálnymi hodinami a pokračuje od piatku popoludnia do nedele skupinovými lekciami
  2. .Zimné kurzy trubačov - sú  určené pre úplných začiatočníkov, mierne pokročilých aj pokročilých hráčov. Uskutočňujú sa cez víkend (piatok popoludní, sobota, nedeľa)  v zime (január / február) pod vedením profesionálnych hlektorov.
 

Úroveň trubačov sa čoraz viac zlepšuje

Aj vďaka Letnému kurzu poľovníckeho trúbenia

čítať viac

Seminár loveckej hudby

Hranice 3. - 5. 4.2020 je zrušený

čítať viac

Slávnostne zazneli lesnice

na Zimnom kurze poľovníckeho trúbenia 2020

čítať viac

Zimný kurz poľovníckeho trúbenia 2018

ZKT 26.1. - 28.1.2018 L. Hrádok organizácia

čítať viac