Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Akademický seminár

Mladí trubači z nášho Klubu trubačov SR sa v dňoch 21. - 23.10.2022 zúčastnili Akademického seminára trubačov. Hostiteľom tohto podujatia bola tentokrát Stredná lesnícka škola v Hraniciach, ktorá zároveň oslavovala svoje 170. výročie založenia.

Piatkový večer sa študenti začali vzdelávať na výučbe pod taktovkou skúsených lektorov, medzi ktorými bol p. Karban, p. Mašat, p. Kučara, p. Badrna, p. Vajcová, p. doktor Vacek a aj jeho syn p. Vacek. Slávnostne zazneli lesnice aj lesné rohy až v sobotu ráno na oficiálnom otvorení tohto seminára. Aj v sobotu intenzívne prebiehala výučba, ktorú poobede prerušil výlet na krásnu Hranickú priepasť, ktorá patrí k najhlbším v rámci Európy. Jej hĺbka doposiaľ nebola úplne určená, no odhaduje sa, že môže dosahovať až 1 km... alebo aj viac. Po tomto výlete opätovne pokračovala výučba, ktorej vyvrcholením bol zaslúžený oddych pre študentov na spoločenskom večeri.

Súbežne so študentským seminárom prebiehalo aj stretnutie riaditeľov stredných lesníckych škôl z Čiech aj zo Slovenska. Cieľom tohto stretnutia je na neutrálnej pôde nadviazať, respektíve utužiť vzťahy medzi jednotlivými školami. Riaditelia si tak mohli užívať bohatý sprievodný program. Piatkový večer sa „otupovali hroty“ medzi jednotlivými riaditeľmi na neformálnom stretnutí. V sobotu sa riaditelia oboznámili s miestnou školou a vybrali sa poznávať školské lesy. Poobede pokračoval program slávnostným ceremoniálom k 170. výročiu školy školy, po ktorom bola možnosť vybrať sa na Hranickú priepasť. O hudobný program sa v popoludňajších hodinách postarala skupina Markazíni. Večer už len nasledovalo oficiálne stretnutie riaditeľov so zástupcami českého a slovenského klubu trubačov.

V nedeľu ráno sa všetci stretli na koncerte, ktorý sa uskutočnil v jedinečných priestoroch Mestského úradu Hranice na Morave. Takmer hodinový koncert so slovenskými, českými signálmi, ale aj skladbami od súčasných autorov z oboch krajín bol úžasnou bodkou za týmto podujatím. Veríme, že úroveň trúbenia na Slovensku aj v Čechách sa aj vďaka takýmto akciám zvýši.

Videá ako aj fotografie môžete nájsť na našej oficiálnej FB stránke KT SR.

PhDr. Lucia Blšáková