Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Internetová výučba

Vzdelávanie on line predstavuje nový, veľmi zaujímavý a efektívny spôsob výučby trubačov. Je obzvlášť  výhodný pre trubačov, ktorí nemajú čas alebo možnosti cestovať na trubačské kurzy a semináre, alebo pre trubačov, ktorí sa chcú vzdelávať intenzívnejšie a častejšie ako sú kurzy a semináre. Tento druh vzdelávania šetrí čas aj peniaze a svojou pravidelnosťou môže byť veľmi efektívnym spôsobom učenia.

Vzdelávanie je vhodné pre už hrajúcich trubačov. Neodporúčame ho úplným začiatočníkom. Pre tých sú určené kurzy a semináre, pretože je dôležité aby dôkladne zvládli základy hry.

Na tento spôsob vzdelávania potrebujete PC s dobrým pripojením na Internet, program Skype, web kameru, mikrofón a reproduktory.


Výučbu uskutočňuje špičkový lektor Petr Duda, s ktorým si môžete dohodnúť všetky podrobnosti výučby. Viac informácií nájdete na stránkach Společnosti mysliveckých trubaču http://www.spolecnostmysliveckychtrubacu.cz/IV/iv.php