Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Internetová výučba

Vzdelávanie cez internet predstavuje, veľmi zaujímavý a efektívny spôsob výučby trubačov. Je obzvlášť  výhodný pre trubačov, ktorí nemajú čas alebo možnosti cestovať na trubačské kurzy a semináre, alebo pre trubačov, ktorí sa chcú vzdelávať intenzívnejšie a častejšie ako sú kurzy a semináre. Tento druh vzdelávania šetrí čas aj peniaze a svojou pravidelnosťou môže byť veľmi efektívnym spôsobom učenia.

Vzdelávanie je vhodné pre hrajúcich trubačov. Neodporúčame ho úplným začiatočníkom. Pre tých sú určené kurzy a semináre, pretože je dôležité aby dôkladne technicky zvládli základy hry.

Vzdelávanie cez internet môžete realizovať nasledujúcimi spôsobmi:

A. On-line výučbou cez rôzne video programy. 

Na tento spôsob vzdelávania potrebujete PC, alebo mobilný telefón s dobrým pripojením na Internet, video program pre výučbu ktorý používa lektor (Skype, Messenger, WhatsApp, MS Teams...), web kameru, mikrofón a reproduktory.
Výučbu uskutočňujú lektori:

 

​B. Sledovaním výukových videí s problematikou poľovníckej hudby vytvorených lektormi.

 

Výukové videá kolegov z ČR nájdete na stránke Spolu myslivecky troubíme  https://www.smtdolce.cz/itroubeni/  

 

Výukové videá vytvorené lektormi zo SR nájdete na nižšie priložených odkazoch:

  1. Úvodné slovo člena rady KT SR Jakuba Badrnu k E -kurzu 
  2. Úvodné slovo lektora E - kurzu Igora Kučaru
  3. Rozohranie sa s Igorom 
  4. Slávnostné lesnice a Uvítanie 
  5. Začiatok činnosti, Honci do kruhu, Prestávka a Koniec prestávky
  6. Koniec činnosti a Pozor!
  7. Výrad a Lovu zdar