Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Škola poľovníckej kultúry

Pre šírenie poľovníckych zvykov, obyčajov a tradícií založil Klub rubačov SR k 1.9.2014 Školu poľovníckej kultúry.  Škola poľovníckej kultúry má nasledujúce oddelenia:

  1. Hudobné oddelenie
  2. Oddelenie pre prácu s mládežou
  3. Oddelenie poľovníckych zvykov a tradícií


Hudobné oddelenia školy sú určené pre lesničiarov, ktorí majú záujem o pravidelné vzdelávanie. Pracujú pod odborným patronátom lektorov Klubu trubačov v rôznych regiónoch Slovenska. Trubačom sa venujú profesionálni učitelia hudby podľa ich časových a finančných možností.

 

Oddelenie pre prácu s mládežou sa zameriava na projektz určené mladým ľuďom. Aktívne podporuje poľovnícke podujatia na ktorých sa vyskytujú mladí ľudia alebo sú pre nich určené. Medzi takéto podujatia patrí napríklad Detský deň Sv. Huberta, Lesnícke dni, Akademický seminár trubačov a pod.

 

Oddelenie poľovníckych zvykov  atradícií zameriava svoju činnosť na aktívne získavanie poznatkov v oblasti zvykov a tradícií, ich spracovávanie, aktualizáciu a prezentáciu pre verejnosť. Výsledkom práce oddelenia sú informácie o zvykoch a tradíciach pr spoločných poľovačkách, poľovníckom pasovaní či poľovníckom pohrebe. V prípade záujmu organizujeme prednášky na uvedenú tému pre záujemcov (napr. OkO SPZ)
 

Hudobné oddelenie má viacero pobočiek rozmiestnených po celom území SR. Podmienky vzdelávania je potrebné dopredu konzultovať s vedúcimi pobočiek hudobných oddelení Školy poľovníckej kultúty.

 

EXISTUJÚCE POBOČKY HUDOBNÝCH ODDELENÍ ŠKOLY
 
Bratislava
 
Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Art. Ján Smutný, vedúci hudobného oddelenia v Bratislave

Telefón:   0908 156 291
 

 

Zvolen
 

Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR Zvolen

Kontaktná osoba: Mgr. Bohuslav Smutný, vedúci hudobného oddelenia vo Zvolene

Telefón:   0905 526 333

 

Banská Bystrica
 

Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Mgr. Igor Kučara, vedúci hudobného oddelenia vBanskej Bystrici

Telefón:   0905 756 276

 

 

Žilina a Handlová
 

Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR Žilina a Handlová

Kontaktná osoba: Štefan Ladovský, vedúci hudobného oddelenia v Žiline a Handlovej

Telefón:   0904 107 242

 

Liptovský Hrádok
 

Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR L. Hrádok

Kontaktná osoba: Ing. Edmund Hatiar DiS. art., vedúci hudobného oddelenia v L. Hrádku

Telefón:   0911 311 040

Michal Olos, tel.: 0908 661 438

 

 

Ružomberok
 

Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR L. Hrádok

Kontaktná osoba: Ing. Michal Olos., vedúci hudobného oddelenia v Ružomberku

Telefón:  0908 661 438
 Košice a Prešov

 

Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR Košice

Kontaktná osoba: Miroslav Mašát, vedúci hudobného oddelenia v Košiciach

Telefón:   0905 214 178


Trenčín

 

Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR Trenčín

Kontaktná osoba: Šimon Pajtinka, vedúci hudobného oddelenia v Trenčíne

Telefón: 0902 300 544


Nitra

 

Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR Nitra

Kontaktná osoba: Tomáš Obola, vedúci hudobného oddelenia v Nitre

Telefón:  0907 224 257


Topoľčianky

 

Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR Topoľčianky

Kontaktná osoba: Adam Dodok, vedúci hudobného oddelenia v Topoľčiankach

Telefón:  0905 010 091

 

Malacky

 

Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR Malacky

Kontaktná osoba: Jakub Badrna, vedúci hudobného oddelenia v Malackách

Telefón:  0915 626 243