Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Škola poľovníckej kultúry

Pre šírenie poľovníckych zvykov, obyčajov a tradícií založil Klub rubačov SR k 1.9.2014 Školu poľovníckej kultúry.  Škola poľovníckej kultúry má nasledujúce oddelenia:

  1. Hudobné oddelenie
  2. Oddelenie pre prácu s mládežou
  3. Oddelenie poľovníckych zvykov a tradícií


Hudobné oddelenia školy sú určené pre lesničiarov, ktorí majú záujem o pravidelné vzdelávanie. Pracujú pod odborným patronátom lektorov Klubu trubačov v rôznych regiónoch Slovenska. Trubačom sa venujú profesionálni učitelia hudby podľa ich časových a finančných možností..
 

Okrem techniky hry na lesnicu alebo poľovnícky roh má trubač v priebehu vzdelávania možnosť naučí sa hrať nielen Slovenské poľovnícke signály, ale celú škálu signálov, povelov a fanfár používanýchna SLovensku. V prípade záujmu  je možné vzdelávanie rozšíriť o poľovnícku hudbu  hrávanú v zahraničí.


Vzdelávanie je vhodné nielen pre študentov, ale aj pre dospelých trubačov. Podmienky vzdelávania je potrebné dopredu konzultovať s vedúcimi hudobných oddelení Školy poľovníckej kultúty.

 

EXISTUJÚCE POBOČKY ŠKOLY
 
Bratislava
 
Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Art. Ján Smutný, riaditeľ Školy poľovníckej kultúry

Telefón:   0908 156 291
 

 

Zvolen
 

Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR Zvolen

Kontaktná osoba: Mgr. Bohuslav Smutný, vedúci hudobného oddelenia vo Zvolene

Telefón:   0905 526 333

 

Žilina a Handlová
 

Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR Žilina a Handlová

Kontaktná osoba: Štefan Ladovský, vedúci hudobného oddelenia v Žiline a Handlovej

Telefón:   0904 107 242

 

Liptovský Hrádok
 

Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR L. Hrádok

Kontaktná osoba: Ing. Edmund Hatiar, vedúci hudobného oddelenia v L. Hrádku

Telefón:   0911 311 040

Lektori: Rastislav Macko, tel.: 0907 872 605, Michal Olos, tel.: 0908 661 438


 Košice a Prešov

 

Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR Košice

Kontaktná osoba: Miroslav Mašát, vedúci hudobného oddelenia v Košiciach

Telefón:   0905 214 178


Trenčín

 

Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR Trenčín

Kontaktná osoba: Šimon Pajtinka, vedúci hudobného oddelenia v Trenčíne

Telefón: 0902 300 544


Nitra

 

Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR Nitra

Kontaktná osoba: Tomáš Obola, vedúci hudobného oddelenia v Nitre

Telefón:  0907 224 257


Topoľčianky

 

Hudobné odelenie Školy poľovníckej kultúry pri Klube trubačov  SR Topoľčianky

Kontaktná osoba: Adam Dodok, vedúci hudobného oddelenia v Topoľčiankach

Telefón:  0905 010 091