Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Certifikácia trubačov

Klub trubačov Slovenskej republiky, záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu, organizuje certifikačné skúšky poľovníckych trubačov za účelom stanovenia kvality hudobných schopností uchádzačov v spojení s ich znalosťami poľovníckych zvykov, obyčají a tradícií.

Uchádzačovi, ktorý splní obsahové a kvalitatívne štandardy certifikačnej skúšky vystaví KT SR certifikát. KT SR udeľuje certifikáty v štyroch kvalitatívnych stupňoch:

 1. certifikačný stupeň - Praktický trubač
 2. certifikačný stupeň - Skúsený trubač
 3. certifikačný stupeň - Koncertný trubač
 4. certifikačný stupeň - Hornmajster

 

Hlavné ciele certifikácie:

 1. motivácia poľovníckych trubačov v procese sebavzdelávania
 2. stanovenie kvality jednotlivých trubačov za účelom:
  • hodnotenia osobného rastu trubačov
  • vytvorenia databázy certifikovaných trubačov pre vnútorné účely klubu
  • vytvorenia databázy certifikovaných trubačov pre organizačné jednotky Slovenského poľovníckeho zväzu a slovenských poľovníkov

 

Certifikácia je dobrovoľná.

 

Čiastkové informácie o jednotlivých skúškach nájdete v článkoch 1 - 4.

Komplexné informácie o certifikácií nájdete v nižšie priloženom dokumente Certifikácia-trubačov-FINAL.pdf.

 

Praktický trubač

Požiadavky na certifikačnú skúšku

čítať viac

Skúsený trubač

Požiadavky na certifikačnú skúšku

čítať viac

Koncertný trubač

Požiadavky na certifikačnú skúšku

čítať viac

Hornmajster Klubu trubačov SR

Požiadavky na certifikačnú skúšku

čítať viac