Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Certifikácia trubačov

Členská základňa poverila radu Klubu trubačov rozpracovať problematiku certifikácie trubačov. V prepojení s databázou trubačov budú mať organizátori poľovníckych podujatí možnosť vybrať si trubačov, ktorým Klub trubačov udelí certifikát.
 

Certifikácia trubačov

Začíname s certifikáciou

čítať viac