Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Skúsený trubač

Cieľové požiadavky pre získanie certifikačného stupňa - Skúsený trubač

 

 1. hudobná časť:
  • trubač melodicky aj rytmicky spamäti správne zahrá a zaspieva jeden signál z kategórie Slávnostné lesnice, Uvítanie, Začiatok činnosti, Koniec prestávky a Výrad.
  • trubač melodicky aj rytmicky spamäti správne zahrá a zaspieva jeden signál z kategórie Prestávka, Koniec činnosti, Honci do kruhu, Lovu zdar a Pozor.
  • trubač melodicky aj rytmicky spamäti správne zahrá skladbu z kategórie Diviak / M. Olos; Jeleň /  E  Hatiar, Srnec / M. Olos; Rozlúčka / T. Andrašovan.
  • trubač melodicky aj rytmicky spamäti správne jednu skladbu z Poľovníckeho pasovania od autorov  Badrna, Číž : Výzva, Pasovacie údery, Gratulácia
  • ovláda hru v súbore podľa predloženej partitúry (ľubovoľná skladba zo Slovenských poľovníckych signálov, skúšobná komisia určí hráčovi ľubovoľný hlas)

 

 1. teoretická časť:
  • trubač správne zodpovie na otázky z hudobnej teórie 1. stupňa
  • vie kedy a aké skladby zo Slovenských poľovníckych signálov sa hrajú na spoločnej poľovačke a aj na ostatných poľovníckych podujatiach (schôdza, ples, chovateľská prehliadka...)
  • ovláda správny postoj trubača a rozmiestnenie účastníkov poľovačky na nástupe a výrade
  • v pohovore preukáže že ovláda základy poľovníckych tradícií (výrad, pasovanie za lovca zveri)

 

 1. poznámky:
  • pre účely tejto skúšky je nutné aby trubač zahral signály v plnej verzii v tónovom rozsahu (c1 - g2) stanovenom veľkými notami v jednohlasnom vydaní slovenských poľovníckych signálov vydaných KT SR v roku 2012.

Dokumenty na stiahnutie