Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Kontakt

Klub trubačov SR

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Hradná 534

033 14  Liptovský Hrádok

Tel: 0911 311 040

web: www.trubaci.sk

e-mail: rada@trubaci.sk (spoločný e-mail pre všetkých členov rady KT SR)
 

 

Kontakty na členov rady klubu

 

Edmund Hatiar

Predseda Klubu trubačov SR

čítať viac

Juraj Beniač

Člen rady Klubu trubačov SR

čítať viac

Jakub Badrna

Člen rady Klubu trubačov SR

čítať viac

Rastislav Fedor

Člen rady Klubu trubačov SR

čítať viac

Hana Grellnethová

Členka rady Klubu trubačov SR

čítať viac

Mikuláš Komanický

Člen rady Klubu trubačov SR

čítať viac

Michal Olos

Člen rady Klubu trubačov SR

čítať viac

Lucka Blšáková

Členka rady Klubu trubačov SR

čítať viac