Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Kontakt

Klub trubačov SR

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Hradná 534

033 14  Liptovský Hrádok

Tel: 0915 626 243

web: www.trubaci.sk

e-mail: rada@trubaci.sk (spoločný e-mail pre všetkých členov rady KT SR)
 

 

Kontakty na členov rady klubu

 

Jakub Badrna

Predseda Klubu trubačov SR

čítať viac

Lucka Blšáková

Podpredseda Klubu trubačov SR

čítať viac

Hana Grellnethová

Členka rady Klubu trubačov SR

čítať viac

Edmund Hatiar

Člen rady Klubu trubačov SR

čítať viac

Igor Kučara

Člen rady Klubu trubačov SR

čítať viac

Peter Michalík

Člen rady Klubu trubačov SR

čítať viac

Michal Olos

Člen rady Klubu trubačov SR

čítať viac