Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Peter Michalík

ČLEN RADY KLUBU TRUBAČOV SR

Adresa: Piešťany, okres Piesťany
Mobil: 00421 910 973 759
e-mail: michalik@wolf-scrap.sk

V rade Klubu trubačov zodpovedá za:​