Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Základné informácie

Klub trubačov je záujmovým klubom Slovenského poľovníckeho zväzu.

Sme združenie občanov založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

 

Hlavným poslaním nášho klubu je:

V zmysle stanov klubu (časť Dokumenty) sa členom klubu môže stať fyziická osoba s trvalým, alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky od veku 10 rokov. Pre vstup je potrebné zaslať písomnú prihlášku do klubu.