Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Stanovy klubu trubačov

Stanovy Klubu trubačov SR Stanovy Klubu trubačov SR sú vypracované v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade so stanovami Slovenského poľovníckeho zväzu.

§ 1 Názov združenia: Klub trubačov SR (ďalej len klub)

§ 2 Sídlo klubu: Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

§ 3 Poslanie klubu

  1. Združovať hráčov na poľovnícke hudobné nástroje, autorov poľovníckej hudby a priaznivcov poľovníckej hudby.
  2. Propagovať a popularizovať poľovnícke zvyky, obyčaje a tradície, šíriť a propagovať poľovnícku hudbu, propagovať humánnu a najmä estetickú stránku poľovníctva a činnosti poľovníkov.
  3. Propagovať prírodu, jej ochranu, poľovníctvo a kultúrne tradície medzi deťmi, mládežou a nepoľovníckou verejnosťou.
  4. Vytvárať podmienky pre rast odbornej úrovne členov klubu, zabezpečovať ich vzdelávanie a organizovať odborné semináre
  5. Vytvárať podmienky pre realizáciu súťaží prehliadok a ďalších aktivít poľovníckeho trúbenia, organizovať národné a medzinárodné súťaže trubačov
  6.  Spolupracovať s organizačnými jednotkami Slovenského poľovníckeho zväzu, Poľovníckou komorou a s ostatnými poľovníckymi a kultúrnymi organizáciami na Slovensku. 

Celé znenie stanov KT SR nájdete v dokumentoch na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie