Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Stanovy klubu trubačov

Stanovy

Slovenského poľovníckeho zväzu Klubu trubačov SR

 

Slovenský poľovnícky zväz Klub trubačov SR je v zmysle § 32 ods. 2) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizačnou zložkou poľovníckej organizácie - t. j. Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len „SPZ“). Je členom Slovenskej poľovníckej komory.

 

 

§ 1

Názov združenia

 

Slovenský poľovnícky zväz Klub trubačov SR (ďalej len klub)

 

 

§ 2

Sídlo klubu

 

Hradná 534, 033 01 Liptovský Hrádok

 

 

§ 3

Poslanie klubu

 

  1. Združovať hráčov na poľovnícke hudobné nástroje, autorov poľovníckej hudby a priaznivcov poľovníckej hudby.
  2. Propagovať a popularizovať poľovnícke zvyky, obyčaje a tradície, šíriť a propagovať poľovnícku hudbu, propagovať humánnu a najmä estetickú stránku poľovníctva a činnosti poľovníkov.
  3. Propagovať prírodu, jej ochranu, poľovníctvo a kultúrne tradície medzi deťmi, mládežou a nepoľovníckou verejnosťou.
  4. Vytvárať podmienky pre rast odbornej úrovne členov klubu, zabezpečovať ich vzdelávanie a organizovať odborné semináre
  5. Vytvárať podmienky pre realizáciu súťaží prehliadok a ďalších aktivít poľovníckeho trúbenia, organizovať národné a medzinárodné súťaže trubačov
  6. Spolupracovať s organizačnými jednotkami Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenskou poľovníckou komorou a s ostatnými poľovníckymi a kultúrnymi organizáciami na Slovensku.
  7. Rozvíjať medzinárodnú činnosť v oblasti poľovníckej hudby, zabezpečovať reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných trubačských podujatiach a súťažiach.

Celé znenie stanov KT SR nájdete v nižšie úroloženom dokumente

Dokumenty na stiahnutie