Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Notový materiál

Vážení priatelia, v súčasnosti sú pre trubačov k dispozícií rôzne skladby. Na tejto stránke uvádzame základnýprehľad dostupných titulov. Niektoré sú voľne dostupnéna siahnutie,na iné sa vzťahujú autorské práva a je možné si ich zakúpiť.
 
 

Pohreb poľovníka

Zbierka poľovníckych zvykov, tradícií a notového materiálu

čítať viac

Slovenské poľovnícke znelky a fanfáry

Nová zbierka 30 poľovníckych skladieb

čítať viac

Úlovky

Nová zbierka poľovníckych skladieb od piatich autorov

čítať viac

Poľovnícke pasovanie

Ucelený návod na pasovanie poľovníka slovom aj hudbou

čítať viac

Slovenské poľovnícke signály

Tibor Andrašovan / Pavel Poruban

čítať viac

Skladby od slovenských autorov

pre súbory in B, zverejnené ako súťažné skladby v minulých rokoch

čítať viac