Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Slovenské poľovnícke signály

Slovenské poľovnícke signály vznikli v roku 1970. Iniciátor ich vzniku a autor textu je Pavel Poruban. Autorom hudby je hudobný skladateľ Tibor Andrašovan. Signály súžia na organizovanie a riadenie spoločných poľovačiek.
 
Oficiálne sú skladby schválené Slovenským poľovníckym zväzom ako národné signály. Klub trubačov ich vydal v jednohlasnej a viachlasnej verzií.
 
Jednohlasná verzia obshuje základný melodický hlas, text signálu a informície o tom, pri akej príležitosti sa skladba hrá. Navyše obsahuje úpravu melódie pre trubačov, ktorí nemajú dostatočný tónový rozsah aby zahrali skladby v pôvodnom znení. Úprava je na tónoch g1, c2 a e2.
 
Viachlasná verzia obsahuje partitúry upravené do štvorhlasu s pridaním základného hlasu pre začínajúcich trubačov.
 
Zoznam skladieb:
 
  1. Pozor!
  2. Uvítanie
  3. Slávnostné lesnice
  4. Začiatok činnosti
  5. Koniec činnosti
  6. Prestávka
  7. Koniec prestávky
  8. Honci do kruhu
  9. Výrad
  10. Lovu zdar!

Je nám veľmi ľúto, že skladby nemôžme z dôvodu ochrany autorských práv zverejniť na internete. Máte možnosť si ich zakúpiť v internetovom obchode www.music-online.cz, alebo požidať o zaslanie na dobierku náš klub prostredníctvom predsedu Ing. Edmunda Hatiara cez e-mail e.hatiar@centrum.sk.