Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Slovenské poľovnícke znelky a fanfáry

Milí priatelia trubači a vyznávači poľovníckej hudby,

40 rokov sme zbierali materiál do zbierky Slovenské poľovnícke znelky a fanfáry. Atrament ešte nestihol zaschnúť a nám sa podarilo vydať v poradí už piatu publikáciu Klubu trubačov SR.

Celkovo 30 skladieb od 8 autorov môžete nájsť na 52 stranách tejto novej publikácie. Skladby v nej sú slávnostného charakteru a tak veríme, že sa postupne etablujú do repertoárov našich trubačov, vďaka čomu sa môže šíriť a zachovávať tradícia poľovníckej hudby na rôznych akciách, alebo pri mnohých významných príležitostiach.

Niektoré z uvedených skladieb sú už našim trubačom známe, a to práve vďaka kurzom, súťažiam, či koncertom. Určite poznáte Hrádockú, Záhorskú, Oravskú alebo Svätohubertskú fanfáru. Nemenej známe sú Hymny viacerých klubov – Farbiaristov, Chovateľov slovenských kopovov aj Liptovských poľovníkov. Zbierka je obohatená aj o zaujímavé pochody alebo slávnostné znelky.

V prípade Vášho záujmu je možné notový materiál zakúpiť osobne na adrese Klubu trubačov SR, Hradná 534, 033 01 Liptovský Hrádok, alebo oň požiadať prostredníctvom e-mailu (e.hatiar@centrum.sk), respektíve aj telefonicky (0911 311 040). Notový materiál je možné zakúpiť aj prostredníctvom internetového e-shopu https://www.music-online.cz.

Cena za noty je 8,- € pre členov Klubu trubačov SR a 10,- € pre ostatných záujemcov.