Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Úlovky

Milí priatelia trubači,

po 22 rokoch komponovania a 2 rokoch úprav sa Klubu trubačov SR podarilo vydať zbierku skladieb venovanú viacerým druhom zveri pod názvom Úlovky.

Na 42 stranách nájdete 30 skladieb od piatich autorov pre poľovnícke rohy a lesnice v ladení B. Nájdete tam skladby ako Halali, Jeleň, Jelenica, Srnec, Daniel, Diviak, Kamzík, Muflón, Medveď, Vlk, Líška, Jazvec, Zajac, Sokol, Bažant, Kačica, Tetrov, Sluka, Prepelica, Sojka, Straka, alebo Jariabok, ktoré môžu byť hrané pri ulovení, zveri, alebo k pocte niektorému druhu zveri.

V prípade Vášho záujmu je možné  notový materiál zakúpiť osobne na adrese Klubu trubačov SR, Hradná 534, 033 01 Liptovský Hrádok, alebo oň požiadať prostredníctvom mailu (e.hatiar@centrum.sk) alebo telefonicky (0911 311 040). Notový materiál je možné zakúpiť aj prostredníctvom internetového e-shopu http://www.music-online.cz/ .

Cena za noty je 8,- € pre členov Klubu trubačov SR a 10,- € pre ostatných záujemcov.

EH