Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Pohreb poľovníka

Keď patrón poľovníkov, Svätý Hubert, zatrúbi posledné Halali a povolá k sebe na večnosť poľovníka...

 

Áno, milí priatelia trubači a priaznivci či vyznávači poľovníckej hudby,

v živote človeka sú mnohé udalosti. Mnohé príjemné vystriedajú práve tie, keď si uvedomíme, že život človeka skončí. Je to zákon prírody, ktorý sa prirodzene deje okolo nás.

Pri tejto príležitosti sa Klubu trubačov SR podarilo zostaviť publikáciu s názvom Pohreb poľovníka, v ktorej riešime otázky ohľadom organizácie a priebehu poslednej rozlúčky so zosnulým a ponúkame skladby trubačom. Táto komplexná zbierka tak ponúka textový aj notový materiál, ktorý môže pomôcť každému jednému poľovníkovi, trubačovi či blízkym priateľom a známym v tak neľahkej situácii.

Celkovo 22 skladieb od 6 autorov poľovníckej hudby môžu hrať amatérski ako aj certifikovaní trubači, prípadne aj profesionálne telesá na svojich plechových dychových nástrojoch v ladení in Bb alebo F. Poľovníkova rozlúčka, Vyleteli jarabice či Kamaráti bratia - skladby, ktorými sa dôstojne dá rozlúčiť.

V prípade Vášho záujmu je možné notový materiál zakúpiť osobne na adrese Klubu trubačov SR, Hradná 534, 033 01 Liptovský Hrádok, alebo oň požiadať prostredníctvom e-mailu (e.hatiar@centrum.sk), respektíve aj telefonicky (+421 911 311 040). 

Cena za noty je 8,- € pre členov Klubu trubačov SR a 10,- € pre ostatných záujemcov.

LB