Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Prihláška do klubu trubačov

Vážení priatelia, ak máte záujem stať sa členmi klubu trubačov, je potrebné:

  1. stiahnúť nižšie zverejnený dokument - Prihláška do Klubu trubvačov SR
  2. prihlášku, vyplniť (najlepšie v programe Word)
  3. vytlačiť dokument
  4. podpísať prihlášku aj súhlas so spracovaním osobných údajov
  5. poslať na adresu rada@trubaci.sk (naskenovanú vo formáte PDF), alebo poštou na adresu Klub trubačov SR, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok
  6. uhradiť členský príspevok na účet klubu IBAN: SK24 5600 0000 0016 5602 1001. (Študenti denného štúdia hradia príspevok vo výške 3,-€, ostatní členovia hradia príspevokvo výške 5,-€)

Ďakujeme. Tešíme sa na vás pri najbližšom stretnutí.

V prípade otázok ohľadom prihlášok do Klubu trubačov kontaktujte prosím pani Hanku Grellnethovú na čísle 00421 918 722 024.

Dokumenty na stiahnutie