Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Lucka Blšáková

PODPREDSEDA RADY KLUBU TRUBAČOV SR

Adresa: Liptovská Porúbka, okres Liptovský Mikuláš
e-mail: blsakova.lucia@gmail.com

V rade Klubu trubačov zodpovedá za: