Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Michal Olos

Adresa: K.F.Palma 39, 034 01  Ružomberok, okres Ružomberok
Mobil: 00421 908 661 438
e-mail: molos@zoznam.sk

V rade Klubu trubačov zodpovedá za: