Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Jakub Badrna

PREDSEDA KLUBU TRUBAČOV SR

Adresa: Dolná 4, Zohor, okres Malacky
Mobil: 00421 915 626 243
e-mail: jakub.badrna@gmail.com