Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Hornmajster Klubu trubačov SR

Cieľové požiadavky pre získanie certifikačného stupňa - Hornmajster Klubu trubačov SR

 

 1. hudobná časť:
  • trubač splní podmienky hudobnej časti pre 3. certifikačný stupeň
  • zahrá ľubovoľnú skladbu pre poľovnícke nástroje z listu
  • je schopný vyučovať  trubačov
  • vie viesť a dirigovať súbor
  • vie upraviť priloženú jednohlasú skladbu do trojhlasu

 

 1. teoretická časť:
  • vie zostaviť repertoár,  sprievodné slovo  a moderovať koncert poľovníckej hudby
  • ovláda všetky poľovnícke ceremoniály
  • pozná históriu poľovníckej hudby

 

 1. poznámky.
  • hornmaister má preukázateľné skúsenosti z národných a medzinárodných súťaží ako účastník (hráč), alebo porotca.
  • trubač, ktorý má absolvovanú strednú, alebo vysokú školu hudobného zameranie v obore plechové dychové nástroje, je držiteľom poľovného lístka, komponuje, vedie trubačov, bol členom poroty na súťaži trubačov a má medzinárodné skúsenosti v oblasti poľovníckej hudby môže o vydanie certifikátu požiadať radu KT SR bez uskutočnenia skúšky. V prípade nedostatočných informácií má rada KT SR právo vyžiadať si od trubača príslušné doklady
  • uchádzač o certifikačný stupeň č. 4 – Hornmajster KT SR musí byť člen KT SR. Pri ukončení členstva KT SR stráca certifikát platnosť.

Materiály ku skúške si uchádzač vyžiada u predsedu KT SR