Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Praktický trubač

Cieľové požiadavky pre získanie certifikačného stupňa  Praktický trubač

 

 1. hudobná časť:
  • trubač melodicky aj rytmicky spamäti správne zahrá dva signály z kategórie Slávnostné lesnice, Uvítanie, Začiatok činnosti, Koniec prestávky a Výrad.
  • trubač melodicky aj rytmicky spamäti správne zahrá dva signály z kategórie Prestávka, Koniec činnosti, Honci do kruhu, Lovu zdar a Pozor

 

 1. teoretická časť:
  • spamäti vie texty vylosovaných Slovenských poľovníckych signálov
  • vie kedy a aké skladby zo Slovenských poľovníckych signálov sa hrajú na spoločnej poľovačke a aj na ostatných poľovníckych podujatiach (schôdza, ples, chovateľská prehliadka...).
  • správne ovláda postoj trubača
  • správne ovláda rozmiestnenie účastníkov poľovačky na nástupe a výrade

 

 1. poznámky:
  • pre účely tejto skúšky postačuje ak trubač zahrá signály v zjednodušenej verzii v tónovom rozsahu (g1 - e2) stanovenom malými notami v jednohlasnom vydaní slovenských poľovníckych signálov vydaných KT SR v roku 2012.
  • obnovenie platnosti certifikátu je možné aj na základe písomnej žiadosti, ak sa do 5. rokov od dátumu skúšky trubač umiestni na národnej súťaži v kategórií sólisti na 1-5 mieste.

Dokumenty na stiahnutie