Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Hudba spája ľudí

Hudba spája ľudí - aj týmto heslom by sa dal označiť čas, ktorý trávili ľudia z celého územia Slovenska a Čiech v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku. Práve tu sa v dňoch od 3.2. do 5.2. 2023 uskutočnil už 11. ročník tradičného Zimného kurzu poľovníckeho trúbenia, ktorý organizoval Klub trubačov Slovenskej republiky. Zimný kurz bol skutočne zimný. Bohatá snehová nádielka a ľadová výzdoba dotvárala príjemnú zimnú atmosféru.

Kurz sa začal už v piatok popoludní príchodom účastníkov a lektorov na toto podujatie. Na kurzistov čakala výučba hry na lesnice a poľovnícke rohy, ktorá trvala až do večerných hodín. Slávnostné otvorenie kurzu sa uskutočnilo v sobotu ráno, kedy sa všetkým prítomným prihovoril predseda KT SR Jakub Badrna a riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Ing. Edmund Hatiar Dis. art. Po slávnostnom otvorení sa všetci s radosťou vrhli do vyučovacieho procesu.

Na kurze sa zúčastnilo takmer 60 účastníkov, z toho 21 ľudí po prvýkrát vyskúšalo hrať na lesnicu či poľovnícky roh. Zimný kurz je špecifický práve tým, že sa na ňom hrá na nástroje bez strojiva, teda na poľovnícke rohy in Bb a tiež na lesnice in Bb. V rámci kategórií boli na kurze okrem začínajúci trubačov aj mierne hrajúci a hrajúci trubači. V priestoroch prebiehala aj výučba pre malú skupinku Es rohov. Účastníci sa učili hrať Slovenské poľovnícke signály a skladby určené na Česko-Slovenskú súťaž poľovníckych trubačov, ktorá sa tento rok uskutoční v Zámku Lešná v ČR v prvý júnový víkend.

Sobotný večer bol veľmi dôležitý hlavne pre pána Ing. Roberta Godála, ktorému sa pred odbornou hodnotiacou porotou podarilo úspešne zvládnuť certifikačnú skúšku prvého stupňa, a tým sa stal certifikovaným trubačom, ktorý vie správne zahrať Slovenské poľovnícke signály. Po jeho skúške sa v spoločenskej miestnosti uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej predseda KT SR privítal zúčastnených a oboznámil ich s programom. Predniesol na nej správu o hospodárení v roku 2022, správu o činnosti klubu, plán podujatí na rok 2023 aj plán rozpočtu na rok 2023. Na záver schôdze sa predstavil kvartet lesných rohov pozostávajúci z lektorov, ktorý slávnostne ukončil schôdzu a navnadil kurzistov k príjemnej zábave, ktorá začala na spoločenskom večeri.

Mrazivé, chladné liptovské ráno nabudilo všetkých k úžasným výkonom, ktoré kurzisti podali počas záverečného koncertu v Kostole Navštívenia Panny Márie v Liptovskom Hrádku. Po tomto koncerte sa účastníci kurzu oficiálne rozlúčili a po záverečnom ceremoniáli sa pobrali do svojich domovov.

V mene Klubu trubačov mi dovoľte poďakovať SOŠ lesníckej a drevárskej za poskytnutie priestorov a zabezpečenie vhodných podmienok pre uskutočnenie kurzu, Ing. Michalovi Olosovi za prípravu a zabezpečenie občerstvenia, pani kuchárkam za skvelú stravu a členom rady KT SR za pomoc pri organizácii kurzu.

Veľmi si to vážime a veríme, že spoločne strávime krásne chvíle na Letnom kurze poľovníckeho trúbenia v Liptovskom Hrádku v termíne od 18. do 20.8.2023. Už teraz sa na Vás tešíme.

Poľovníctvu a poľovníckej hudbe zdar!

Fotografie nájdete na našej oficiálne FB stránke.

PhDr. Lucia Blšáková,
podpredsedníčka rady KT ST