Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Akademický seminár trubačov

Keď sa vzdeláva mladá poľovnícka krv zo Slovenska a Čiech

V dňoch od 04. do 06. októbra sa po roku stretli študenti stredných lesníckych škôl zo Slovenska aj Čiech na 9. medzinárodnom akademickom seminári. Hostiteľom semináru sa stala Stredná odborná škola lesnícka v Prešove. Výučba semináru bola zameraná okrem tradičných slovenských aj českých poľovníckych signálov na povinné skladby, ktoré odznejú na Akademickej súťaži v Kostelci nad Černými lesy. Význam organizovania trubačských seminárov pre študentov zhrnul organizátor Mgr. Petr Duda: ,,Tento seminár organizujeme z toho dôvodu, že mladá generácia je tá cieľová skupina vzdelávania, ktorá sa dá formovať, naučí sa správne technicky hrať a interpretačne správne chápať skladby. To v budúcnosti uľahčí aj spoluprácu medzi Českým a Slovenským klubom trubačov.“

Tento rok sa semináru zúčastnilo viac ako 60 študentov z troch slovenských a piatich českých škôl. České školy zastupovali: Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola pod vedením riaditeľa Ing. Miloša Pochobradského, Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga pod vedením riaditeľa PhDr. Michala Grusa, Střední lesnická a odborná škola Šluknov, pod vedením riaditeľa Mgr. et Bc. Rudolfa Sochora, Střední lesnická škola v Hranicích s jej riaditeľom Ing. Lukášom Kandlerom a Střední lesnická škola Žlutice pod vedením riaditeľky Ing. Bc. Radky Stolarikovej, Ph.D.. Zo slovenských škôl sa semináru zúčastnili študenti Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici pod vedením pedagógov Ing. Ivany Šimkovej, PhD.Ing. Štefana Petrikoviča, Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku pod vedením zástupcu riaditeľa Ing. Edmunda Hatiara DiS. art, a miestnej Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove s jej riaditeľom Ing. Miroslavom Fuchsom, PhD..

 

V čom je seminár odlišný od iných...

Seminár je tradične netradičný aj v tom, že je spojený so stretnutím riaditeľov vyššie uvedených škôl. Prečo? Podľa slov Petra Dudu: ,,Robíme to preto, aby sme vedeniu škôl ukázali, čo sa študenti na výučbe seminára naučili, aké robia pokroky a hlavne ako vzdelávanie prebieha. Ďalším zmyslom stretnutia je možnosť porozprávať sa na neutrálnej pôde, nie pri pracovnom stretnutí, žiadaní grantu a inej školskej akcii, kde školy medzi sebou akoby ,,súperia“. Cieľom je spoločenské stretnutie, poznanie sa, rozprávanie a prípadné otupenie hrotov, ktoré by mohli vzniknúť počas ich činností.“

Pre riaditeľov škôl bol aj preto pripravený bohatý sprievodný program. Sobotné ráno sa vydali poznávať Slovenské opálové bane, ktoré sa nachádzajú medzi obcami Zlatá baňa a Červenica. Po tomto výlete časť riaditeľov škôl zašla cez mesto do miestneho planetária. Východy či západy slnka boli natoľko príjemné, že si počas nich podaktorí študenti i zdriemli. Druhá časť riaditeľov škôl sa oboznamovala s krásami Šarišskej prírody v Školských lesoch Cemjata.

Program akademického semináru vyvrcholil v nedeľu na obed. Na námestí v Prešove si viac ako 60 účastníkov seminára zahralo nielen slovenské a české poľovnícke signály, ale aj viaceré skladby od súčasných autorov týchto dvoch krajín.

 

A čo ponúkajú školy svojim študentom trubačom?

Vo väčšine škôl na Slovensku aj v Čechách je to najmä zabezpečenie lektora na vzdelávanie trubačov na školách. Niektoré zo škôl čiastočne prispievajú svojim študentom na semináre a ďalšie vzdelávacie akcie, ktoré podporujú rozvoj trúbenia. Iné zas propagujú trubačov a sú pyšní na to, že majú tak talentovaných a zanietených študentov nielen pre lesníctvo, ako aj pre hudbu, a tak im niektoré zdarma zapožičiavajú nástroje potrebné pre hru.

Veríme, že úroveň trúbenia na Slovensku aj v Čechách sa aj vďaka takýmto akciám zvýši.

                                    Mgr. Lucia Blšáková

 

Z pohľadu študentov

Prvý októbrový týždeň sa v Prešove konal Akademický seminár trubačov, na ktorom sa zúčastnili aj niekoľkí žiaci našej školy. Začínajúci trubači sa učili hrať na lesnice od základu. A tí už hrajúci, skúsenejší a pokročilí si pripravovali skladby na akademickú súťaž.

Z celých troch dní sme si odniesli nové kamarátstva, zážitky, skúsenosti - či už v trúbení alebo do života, ale hlavne neskutočne s humorom prežité dni na Východe Slovenska. Keď sme z Prešova odchádzali, nikto nerozprával vo svojom rodnom jazyku či nárečí, ale po východniarsky alebo po Česky.

Takže nabudúce neváhaj, pridaj sa k nám i ty a môžeš mať kopec zážitkov, kamarátov, ale hlavne s nami môžeš zažiť kopec zábavy a nezabudnuteľných prebdených nocí. Tešíme sa na teba.

S pozdravom začínajúci a hrajúci trubači.

Tatiana Lietavcová, študentka SOŠLaD L. Hrádok