Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Netradične tradičný letný kurz poľovníckeho trúbenia

Počas víkendu 16. až 18. augusta sa v Liptovskom Hrádku uskutočnil Letný kurz poľovníckeho trúbenia (LKT). Práve na ňom sa poľovníci a nadšenci pre hudbu mohli naučiť hrať na lesnice, poľovnícke rohy, lesné rohy a trúbky. Takmer ako 60 účastníkov si tento rok rozšírilo svoj obzor v hudobnej teórii aj praxi a naplnilo tak potrebu vzdelávania sa aj v tejto oblasti.

Piatkový večer sa hudba miestnej kapely Pramene na námestí Františka Wisnera v Liptovskom Hrádku miestami spájala s tónmi plechových dychových nástrojov vychádzajúcich z okien Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej školy Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku. Oficiálny začiatok kurzu bol v sobotu ráno, kedy predseda klubu trubačov a hlavný organizátor LKT 2019 Ing. Edmund Hatiar Dis. art. privítal všetkých účastníkov a lektorov. Následne pokračovala výučba hudobnej teórie a praxe do neskorých večerných hodín.

A v čom bol tento kurz netradičný?

Certifikáciou. Netradičnosť tohtoročného LKT spočívala v medzníku, že sa po prvýkrát vo svojej histórii Klubu trubačov SR konala certifikácia trubačov.

Počas sobotného popoludnia si viac ako desiatka trubačov po prvýkrát vo svojom živote vyskúšala postaviť sa pred trojčlennú odbornú porotu a správne zahrať vopred vylosované skladby. Predseda poroty bol Mgr. art. Ján Smutný a členovia Mgr. art. Karol Nitran a Štefan Ladovský. Dohliadali na to, aby všetci účastníci certifikačnej skúšky ovládali poľovnícku osvetu, zvyky a tradície a hlavne aby vedeli správne zahrať poľovnícke signály.

Certifikačná skúška má viacero stupňov. Prvým stupňom je Praktický trubač, druhým stupňom Skúsený trubač, tretím stupňom Koncertný trubač a štvrtým stupňom je Hornmaister. Pre získanie certifikátu musí každý uchádzač splniť kritériá stanovené pre každý stupeň. Prvý certifikačný stupeň úspešne absolvovalo sedem ľudí, druhý stupeň jeden uchádzač.

Záver kurzu bol tradične naplnený koncertom, ktorý sa uskutočnil na námestí F. Wisnera v Liptovskom Hrádku. Svoje prvé tóny si na ňom zahrali aj začínajúci trubači. Mierne hrajúci, hrajúci trubačov a hráči na klapkové nástroje predstavili skladby, ktoré sa naučili na kurze hrať. Po slávnostnom odovzdaní certifikátov a účastníckych listov v spoločenskej miestnosti školy sa trubači plní krásnych zážitkov a dojmov pobrali do svojich domovov.

Veľké poďakovanie patrí riaditeľovi Letného kurzu poľovníckeho trúbenia Ing. Edmundovi Hatiarovi DiS. art., predsedovi KT SR, za bezchybnú organizáciu a fungovanie vzdelávania na kurze. Poďakovanie samozrejme patrí aj riaditeľovi Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku Ing. Viliamovi Pruknerovi za poskytnutie priestorov školy pre výučbu trubačov.

Netreba ani zabudnúť na poďakovanie prevádzkovateľovi klubového bufetu Ing. Michalovi Olosovi, šéfkuchárovi gulášu Ing. Lukášovi Lisoňovi PhD. a Petrovi Sadílkovi za prinesenie a zapožičanie pípy a sudov s dobrými nápojmi.

Čas je mocný fenomén. Vždy závisí od uhla pohľadu, ako sa naň pozeráme... Či ubehne rýchlo alebo pomaly. Letný kurz poľovníckeho trúbenia 2019 sa skončil a už teraz sa tešíme, aké nové výzvy, stretnutia a zážitky prinesie Zimný kurz poľovníckeho trúbenia, ktorý sa uskutoční v druhej polovici januára 2020. Dovtedy - pevný nátisk a lovu zdar, priatelia.

Fotogalériu si môžete pozrieť klinutím TU.

Mgr. Lucia Blšáková