Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Zimný kurz poľovníckeho trúbenia 2021

Milí priatelia trubači, nepriaznivá situácia spôsobená pandémiou korona vírusu utlmila aktivity ľudí na celom svete. S lockdawnom spojený zákaz stretávania sa a organizovania akýchkoľvek spoločenských podujatí postihol aj aktivity Klubu trubačov SR. Spôsobil to, že sme tento rok nemohli zorganizovať náš tradičný Zimný kurz poľovníckeho trúbenia.

Práve v tomto čase (22. - 24.1.2021) by sme sa stretli v priestoroch lesníckej a drevárskej školy v Liptovskom Hrádku a spoločne by sme sa oddávali čaru poľovníckej hudby a krásnym spoločenským aktivitám. Situácia je však úplne iná.

Napriek tomu na vás všetkých mysleli a pripravili sme pre vás milé prekvapenie. Je ním E - kurz poľovníckeho trúbenia. Nová moderná metóda síce nemôže úplne nahradiť tradičnú výučbu, veríme však, že vás zaujme, inšpiruje, povzbudí do aktívneho hrania a hlavne niečo nové naučí.

Náš E - kurz poľovníckeho trúbenia nájdte na stránke Klubu trubačov SR v časti Vzdelávanie / Internetová výučba.

Veľké poďakovanie patrí lektorovi Igorovi Kučarovi za prípravu a nahratie videí, členovi rady KT SR Jurajovi Beniačovi za technickú realizáciu videí a samozrejme aj členovi rady KT SR Jakubovi Badrnovi za skvelú myšlienku, prípravu a organizáciu projektu E - kurzu.