Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Letný kurz poľovníckeho trúbenia 2017

V dňoch 17. - 20.8.2017 sa v Lptovskom Hrádku uskutočnil deviaty ročník letného kurzu poľovníckeho trúbenia. Pozvánku na kurz prijalo viac ako 60 trubačov zo Slovenska, Moravy a Čiech. Pod vedením lektorov sa naučili hrať nové skladby a urobili krásny koncer v kostole.

Vďaka vám priatelia.

Fotografie z LKT

Videozáznam z koncertu