Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Vydarený zimný kurz poľovníckeho trúbenia

Hudbe netreba vždy rozumieť, zavše ju treba cítiť. Možno aj práve preto smerovalo viac ako 80 účastníkov na obľúbený Zimný kurz poľovníckeho trúbenia. Ten sa uskutočnil v dňoch od 19. do 21.1.2024 v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku. Tak ako to je tradične zvykom, aj tento rok bol zimný kurz trúbenia už po 12. raz organizovaný Klubom trubačov Slovenskej republiky, záujmovým klubom SPZ.

Piatkovým príchodom sa po registrácii začala výučba. Kurzisti boli rozdelení do desiatich menších skupín. Výučba hry na lesnice a poľovnícke rohy trvala až do neskorých večerných hodín. Po nej sa ľudia bavili na prvom „neoficiálnom“ spoločenskom večeri, na ktorý škola pripravila drobné občerstvenie v podobe pomazánok pre všetkých zúčastnených.

Sobotné ráno sa lúče slnka predierali do internátnych izieb, aby pobudili účastníkov a pozvali ich na oficiálny začiatok kurzu. Prítomným sa na slávnostnom otvorení prihovoril predseda KT SR Jakub Badrna, ktorý okrem všetkých lektorov privítal aj riaditeľa Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Ing. Edmunda Hatiara Dis. art. Proces vzdelávania sa po úspešnom otvorení mohol začať pre 72 účastníkov zo všetkých kútov Slovenska, Čiech a Moravy. Takmer polovica z nich boli začiatočníci.

Výučba správneho dýchania, postoja pri hraní, frázovania skladieb aj ďalších vecí, ktoré odporúčali účastníkom lektori, bola naozaj obohacujúca pre každého. Po niekoľkých rokoch bol novinkou na kurze výlet s vytrubovaním, ktorý sa konal po výdatnom obede v školskej jedálni. Poznať krásy Liptovského Hrádku s komentovaným výkladom od riaditeľa školy bol skvelý zážitok. Najviac sa však účastníkom páčila možnosť zatrúbenia si pri hrade a na Skalke, z ktorej si sa naskytali jedinečné výhľady na Tatry.

V sobotu večer sa štyrom záujemcom (Marekovi Randovi, Vladimírovi Haviarovi aj Márii Vyskočilovej a Ľudovítovi Hajtmanovi) podarilo úspešne zvládnuť certifikačnú skúšku. Nervy a stres z nich postupne opadali už na členskej schôdzi, na ktorej predseda KT SR privítal zúčastnených a oboznámil všetkých prítomných s programom. Po nej sa plynulo uvoľnila celková atmosféra a začal sa spoločenský večer počas ktorého na trúbky a lesné rohy zahrali aj naši lektori aby motivovali trubačov k lepším výsledkom.

Výstupom kurzu bol záverečný koncert pred Kostolom Navštívenia Panny Márie. Hrajúci aj mierne hrajúci zahrali pár skladieb, so spevom im pomáhali začiatočníci. Po slávnostnom ukončení sa mnohí ešte najedli v školskej jedálni a pobrali sa do svojich príbytkov.

V mene Klubu trubačov nám dovoľte poďakovať SOŠ lesníckej a drevárskej za poskytnutie priestorov a zabezpečenie vhodných podmienok pre uskutočnenie kurzu, Ing. Michalovi Olosovi za prípravu a zabezpečenie občerstvenia, pracovníkom kuchyne školskej jedálne za skvelú stravu a členom rady KT SR za spoluprácu pri organizácii kurzu.

Veľmi si to vážime a veríme, že spoločne strávime krásne chvíle na 15. ročníku Letného kurzu poľovníckeho trúbenia v Liptovskom Hrádku, ktorý sa uskutoční v termíne od 16. do 18.8.2024. Už teraz sa na Vás tešíme.

Poľovníctvu a poľovníckej hudbe zdar!

Fotografie postupne doplníme na našu oficiálnu FB stránku.

 

PhDr. Lucia Blšáková
Podpredsedníčka Klubu trubačov