Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Zimný kurz poľovníckeho trúbenia 2023

Vážení priatelia trubači,

pozývame Vás na 11. ročník obľúbeného Zimného kurzu poľovníckeho trúbenia, ktorý sa uskutoční 3. -  5.2.2023 v Liptovskom Hrádku. Prihlasovanie bolo možné do 10.1.2023.

Súčasťou tohto článku sú propozície kurzu. Do dokumentov sme doplnili rozdelenie do skupín, rovnako tak aj rozvrh hodín.

Ubytovaných kurzistov na internáte prosíme o vyplnenie ubytovacieho lístka, ktorý je potrebný ododvzdať pri nástupe na ubytovanie (od 15:00 do 17:45).

 

Platby za kurz posielajte na účet klubu od 2.1.2023 do 25.1.2023.

V prípade Vašej aspoň 3 dni vopred oznámenej neúčasti (choroba, karanténa) Vám platbu vrátime. Po 31.1.2023 platby vraciame po odčítaní ceny stravovania, ktoré je potrebné objednať vopred.

Tešíme sa na spoločné stretnutie v objatí tónov poľovníckej hudby.

 

Pokiaľ ste to teraz nestihli, budeme sa na Vás tešiť na Letnom kurze trúbenia ktorý sa bude konať 18. - 20. augusta 2023

Zoznam prihlásených

 

Podrobnejšie informácie o pripravovanom kurze nájdete nižšie v propozíciách:

Dokumenty na stiahnutie