Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Zimný kurz poľovníckeho trúbenia 2019

Drahí priatelia,


,,tak ako tradične je tu zvykom...“ – aj tak by sa dalo už po ôsmykrát povedať, že máme za sebou zimný kurz poľovníckeho trúbenia. V dňoch od 18. 01. – 20. 01. 2019 sme si spoločne mohli do sýtosti užívať zvuky poľovníckych rohov a lesníc.

Priestory aj učebne Strednej lesníckej a drevárskej školy Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku poslúžili skúsenejším hráčom, začiatočníkom aj lektorom na praktické a teoretické vzdelávanie. Celkovo 40 účastníkov kurzu malo možnosť naučiť sa nové skladby, ale aj utužovať či nadviazať nové vzťahy medzi trubačmi.

Atmosféra na kurze bola úžasná. To, čo sme sa za tak krátku dobu naučili, sme predviedli aj verejnosti. Nedeľný dopoludňajší koncert bol už len krásnou bodkou za týmto podujatím, po ktorom sa trubači vydali do svojich domovov.

Veľká vďaka patrí Michalovi Olosovi, ktorý sa tradične podujal na organizovaní samoobslužného bufetu. Poďakovanie patrí tiež pani kuchárkam za výborne pripravené jedlo. Nešlo by to ani bez podpory Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku, za ústretovosť pánovi riaditeľovi nesmierne ďakujeme. Rovnako chceme poďakovať aj predsedovi klubu za zorganizovanie kurzu.

Poznačiť si môžete ďalší termín do Vášho diára. V čase od 15. 08. – 18. 08. 2019 sa uskutoční letný kurz poľovníckeho trúbenia. Tešíme sa!

Ďakujeme taktiež našej členke klubu Anitke Wagner, ktorá zachytila jedinečné okamihy z kurzu vo fotografiách. Kto nebol, môže banovať a zároveň prísť v lete. Budeme veľmi radi. Návrhy na zlepšenia našej práce adresujte, prosím, členom rady klubu.

LB