Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Opäť sa konal letný kurz poľovníckeho trúbenia

Počas tretieho augustového víkendu smerovali kroky viacerých trubačov ako aj priaznivcov poľovníckej hudby do mesta Liptovský Hrádok. Viac ako 2 roky sa kvôli kovid opatreniam nemohli stretnúť na spoločnej vzdelávacej akcii. V priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa Dekréta Matejovie sa viac ako 40 ľudí zo Slovenska aj Českej republiky zúčastnilo 13. ročníka obľúbeného Letného kurzu poľovníckeho trúbenia.

V piatok, 19.8.2022 v prietoroch školy prebiehala výučba trubačov aj začínajúcich hráčov, ktorí sa snažili rozvibrovať pery na nátrubkoch svojich plechových hudobných nástrojoch. Sobotné ráno bol slovenským poľovníckym signálom Uvítanie, ale aj čekým signálom Vítaní slávnostne otvorený kurz. Predseda Klubu trubačov Slovenskej republiky Ing. Edmund Hatiar DiS. art. privítal všetkých účastníkov kurzu a predstavil lektorov. Následne sa po ukončení trubači odobrali prakticky ako aj teoreticky vzdelávať do učební školy.

Sobotný večer patril okrem zábavy aj dôležitým povinnostiam. Uskutočnila sa tu členská schôdza, na ktorej sa volil nový predseda a členovia rady klubu. Po 12-ročnom pôsobení vo funkcii predsedu vystriedal Edmunda Hatiara nový predseda Jakub Badrna. Je to študent konzervatória v Bratislave a taktiež aj autor viacerých skladieb a dramatického pásma Poľovnícke pasovanie. Členmi rady klubu trubačov sa stali: Ing. Edmund Hatiar DiS. art., PhDr. Lucia Blšáková, Hana Grellnethová, Ing. Michal Olos, Ing. Juraj Beniač, Ing. Peter Michalík a Mgr. Igor Kučara. 

Po sobotňajšom večeri plnom zábavy sa skvelá nálada držala až do nedeľného koncertu pred rímskokatolíckym kostolom Navštívenia Panny Márie v Liptovskom Hrádku. Tu si publikum užívalo krásny koncert, na ktorom zaznela aj premiéra skladby Vítanie nového roka pre 4 lesné rohy a trúbku od Edmunda Hatiara.

Poďakovanie za organizáciu kurzu patrí Ing. Edmundovi Hatiarovi, DiS. art.. Rovnako patrí vďaka aj riaditeľovi SošLaD v Liptovskom Hrádku, Ing. Viliamovi Pruknerovi. Poďakovať sa chceme aj Ing. Michalovi Olosovi za bufet, rodine Sadílkovej za samoobslužný výčap, kuchárkam za výborné jedlo a všetkým, ktorí poskytli pomocnú ruku.

Veríme, že ste sa Vám kurz páčil a že sa opäť vidíme na Zimnom kurze poľovníckeho trúbenia.

Fotogalériu, ktorú piebežne dolňame, si môžete pozrieť kliknutím TU alebo na odkaz https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1092666351366146&type=3

PhDr. Lucia Blšáková