Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Slávnostne zazneli lesnice

Milí priatelia trubači,

tretí januárový víkend, v dňoch od 17.01. – 19.01.2020, sa nadšenci v hre na lesnicu a poľovnícky roh už po deviatykrát stretli na Zimnom kurze poľovníckeho trúbenia. Ten sa obvykle konal v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku. Učebne aj priestory budovy zaplnilo viac ako 34 účastníkov kurzu, bažiacich po nových praktických aj teoretických poznatkoch v hre na tieto výnimočné plechové nástroje.

Zimný kurz poľovníckeho trúbenia sa neoficiálne začal piatkovými vyučovacími hodinami. Sobotné ráno sa po slávnostnom zahájení kurzu organizátorom Ing. Edmundom Hatiarom DiS. Art. rozoznievali školou mnohé skladby. Začiatočníci poznávali slovenské poľovnícke signály a ostatné skupinky sa naučili hrať skladby (aj od súčasných autorov loveckej hudby).

Počas kurzu sa uskutočnila druhá certifikačná skúška, ktorej predsedom bol Štefan Ladovský. Výkony spolu s ním hodnotili i členovia komisie v zložení Mgr. art. Branislav Hóz, ArtD., MgA. Ján Garláthy a Jakub Badrna. Certifikačnú skúšku úspešne zvládli dvaja uchádzači - okrem ďalšieho certifikovaného hráča na lesný roh pribudla aj prvá certifikovaná hráčka na lesnicu.

V nedeľné ráno ste sa na námestí Františka Wisnera v Liptovskom Hrádku mohli započúvať do všetkých skladieb, ktoré sa počas týchto troch dní naučili trubači. Samozrejme, bez podpory úžasných ľudí by na kurze nepanovala tak fantastická atmosféra. Vďaka patrí predsedovi KT SR za zorganizovanie kurzu, riaditeľovi SOŠ LaD Ing. Viliamovi Pruknerovi za poskytnutie priestorov, pani kuchárkam za zasýtenie našich žalúdkov a Ing. Michalovi Olosovi za organizovanie samoobslužného bufetu.

A informácia nielen pre tých, ktorí to v zime nestihli – 11. ročník Letného kurzu poľovníckeho trúbenia sa uskutoční v dňoch od 14.08. – 16.08.2020. Ste srdečne vítaní.

Prosím, návrhy na zlepšenia našej práce adresujte členom rady klubu na spoločný e-mail.

Fotogaléria je umiestnená na oficiálnej Facebookovej stránke klubu.