Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Akademický seminár

Študenti stredných lesníckych škôl sa v dňoch od 20.10. do 22.10.2023 aj tento rok zúčastnili plánovaného 12. ročníka Akademického seminára trubačov. Tento seminár bol výnimočným práve tým, že sa konal na Slovensku, kde sa hostiteľského žezla ujala Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica pod vedením pána riaditeľa Ing. Miroslava Ďuroviča.

Piatkový večer sa viac ako 114 študentov začalo vzdelávať na výučbe pod taktovkou skúsených 12 lektorov. Po tomto výkone boli mladé duše dostatočne unavené na to, aby zaľahli do svojich postelí a pripravili sa na náročnejší deň. Slávnostne zatrúbili lesnice aj lesné rohy až v sobotu ráno na oficiálnom otvorení tohto seminára. Výučbu ozvláštnil poobedňajší výlet, na ktorom mali študenti možnosť pozrieť si priestory krásneho Múzea vo Svätom Antone. Po výlete sa študenti vrátili do vyučovacieho procesu. Ten končil v neskorých večerných hodinách. Večer pokračoval voľnou zábavou v priestoroch školskej jedálne internátu.

Súbežne so študentským seminárom prebiehalo aj stretnutie riaditeľov stredných lesníckych škôl z Čiech aj zo Slovenska. Cieľom tohto stretnutia je každý rok na neutrálnej pôde nadviazať, respektíve utužiť vzťahy medzi jednotlivými školami. Riaditelia si tak mohli užívať bohatý sprievodný program. Piatkový večer sa na neformálnom stretnutí rozprávali mnohé zaujímavé zážitky zo životov riaditeľov škôl. V sobotu sa riaditelia oboznámili s miestnou školou a vybrali sa poznávať krásy Punkaca, v ktorom sa nachádzajú tradičné vínne pivničky. Posilnení kvalitným mokom vína sa čas prehupol do druhej polovice dňa, kedy nasledovalo už oficiálne stretnutie riaditeľov aj so zástupcami českého a slovenského klubu trubačov, ako aj lektormi.

V nedeľu ráno sa uskutočnil spoločný koncert v priestoroch Kultúrneho centra Banská Štiavnica. Takmer hodinové vytrubovanie skladieb od autorov z oboch krajín bol úžasnou bodkou za týmto podujatím. Príjemným prekvapením bola myšlienka koncertu, a to pasovanie začínajúcich hráčov. Veríme, že nielen úroveň trúbenia na Slovensku aj v Čechách sa aj vďaka takýmto akciám zvýši, ale že sa aj naďalej bude rozvíjať cezhraničná spolupráca a budú vznikať nové priateľstvá.

Videá ako aj fotografie môžete nájsť na našej oficiálnej FB stránke KT SR.

PhDr. Lucia Blšáková