Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Zimný kurz poľovníckeho trúbenia 2017

Vážení priatelia, 6. ročník Zimného kurzu trúbenia v Liptovskom Hrádku, sa začne už o pár dní. Veľmi sa na Vás tešíme. Veríme, že zažijeme množstvo krásnych okamihov pri poľovníckom trúbení. V nižšie uvedených dokumentoch nájdete potrebné informácie. Pri rozdelení do skupín nebolo možné vo všetkých prípadoch  dodržať vaše požiadavky vzhľadom na odlišnú úroveň hry alebo odlišný nástroj.  Verím však, že to nebude pre vás problém a kurz si napriek tomu naplno užijete. Prosím prečítajte si nižšie uvedené dokumenty a  niektoré si podľa možnosti vytlačte:

organizačné pokyny pre účastníkov
rozdelenie do skupín
rozvrh lekcií
základy hudobnej teórie
ubytovací lístok