Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Zimný kurz poľovníckeho trúbenia 2022

Vážení priatelia trubači, záujemcovia o účasť na Zimnom kurze poľovníckeho trúbenia,

s poľutovaním Vám musíme oznámiť, že vzhľadom na protipandemické opatrenia prijaté vládou dňa 19.1.2022 a nesúhlasné stanovisko RÚVZ Liptovský Mikuláš sa zimný kurz poľovníckeho trúbenia nebude môcť uskutočniť. Je nám to všetkým veľmi ľúto, pretože sme sa na Vás tešili a dúfali sme, že po dlhom období sa konečne stretneme s priateľmi a spoločne si zamuzicírujeme. 

 

Pevne veríme a dúfame, že táto nepriaznivá doba už konečne pominie a my sa budeme môcť stretnúť 19. - 21.8.2022 na letnom kurze poľovníckeho trúbenia v Liptovskom Hrádku.

 

Hrajúcim trubačom odporúčame občerstviť si techniku hry a nácvik signálov pomocou videí v internetovej škole na  http://www.trubaci.sk/internetova-vyucba

Začínajúcim trubačom, ktorí chcú začať čo najskôr odporúčame osleoviť niektorého z našich lektorov z trubačských škôl . Kontakty na lektorov nájdete na http://www.trubaci.sk/skoly-trubenia

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pôvodný článok s propozíciami:

 

Vážení priatelia trubači, napriek situácií ktorú okolo nás spôsobuje pandémia koronavírusu COVID-19 sa aj v tejto ťažkej dobe snažíme v Klube trubačov SR myslieť pozitívne a pozerať sa do budúcnosti optimisticky naladení.

Práve preto sme sa rozhodli pripraviť 10. ročník obľúbených zimných kurzov poľovníckeho trúbenia v Liptovskom Hrádku.

Súčasťou tohto článku sú propozície kurzu a link na prihlasovací formulár.

Veríme, že vás naša ponuka osloví.

Dúfame že pokiaľ to bude čo i len trochu možné uvidíme sa začiatkom februára na kurze v Liptovskom Hrádku.

Práve kvôli pandémii je organizovanie takéhoto podujatia veľmi náročné. Preto vás chceme požiadať, aby ste sa do prihlasovacieho formuláru zaregistrovali čo najskôr. Podľa možnosti už v decembri 2021. Na základe počtu prihlásených účastníkov zabezpečíme dostatočný počet lektorov a priestory na výučbu.

 

Platby za kurz, ubytovanie a stravu však posielajte na účet klubu až v týždni od 14.1.2022  do 21.1.2022.

Predpokladáme, že dovtedy bude jasné v akých podmienkach budeme fungovať a či sa kurz bude môcť uskutočniť, alebo nie.

V prípade vašej vopred oznámenej neúčasti z dôvodu COVID-19 (choroba, karanténa) vám platbu vrátime.

V prípade, že nebude môcť fungovať školská jedáleň bude možnosť zabezpečiť obedy a večere formou dovozu hotového jedla z LPJ Gastro, kde sme sa už v minulosti stravovali.

Tešíme sa na spoločné stretnutie v objatí tónov poľovníckej hudby.

 

Prihlasovací formulár 

Zoznam prihlásených 

 

Podrobnejšie informácie o pripravovanom kurze nájdete nižšie v propozíciách:

 

Dokumenty na stiahnutie