Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Seminár loveckej hudby

Z dôvodu opatrení proti šíreniu Coronavírusu COVID - 19 je seminár zrušený.

V prípade možnosti ho organizátor uskutoční v prvý septembrový víkend. Všetci záujemcovia budú vopred informovaní.

 

Milí trubači, srdečne Vás pozývame na 8. seminár loveckej hudby, ktorý organizuje Základná umelecká škola Potštát v spolupráci so Strednou lesníckou školou v Hraniciach.

Seminár sa uskutoční 3. - 5. 4. 2020 na SLŠ Hranice.

Bližšie informácie nájdete v propozíciách v nižšie priloženom dokumente.

Tešíme sa na spoločný víkend strávený v objatí loveckej hudby.

Dokumenty na stiahnutie