Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Obohatení o nové zážitky

Účelu hudby je dotknúť sa sŕdc - možno aj týmito slovami by sa dal označiť čas, ktorý trávili ľudia z celej Slovenskej republiky aj Čiech v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku. V dňoch od 18.8. do 20.8.2023 sa tu uskutočnil 14. ročník tradičného Letného kurzu poľovníckeho trúbenia organizovaný Klubom trubačov Slovenskej republiky.

Možno pre niektorých klišé, no pre začínajúcich trubačov určite nie. Už v piatok večer sa príchodom na internát spustil neoficiálny začiatok tohto intenzívneho vzdelávania sa. Pre kurzistov bola pripravená výučba hry na lesnice, trúbky, poľovnícke a klapkové rohy, ktorá trvala až do neskorých večerných hodín.

Oficálne zahájenie kurzu sa uskutočnilo v sobotu ráno, kedy sa všetkým prítomným prihovoril predseda KT SR Jakub Badrna. Na slávnostnom otvorení nechýbal ani riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Ing. Edmund Hatiar Dis. art. a lektori aj zo zahraničia. Proces vzdelávania sa po tomto akte mohol úspešne začať pre 33 účastníkov, z ktorých 6 bolo v skupine začínajúcich trubačov.

Okrem vyššie spomínanej kategórie hráčov na tieto plechové dychové nástroje sa na kurze vyučovalo aj v skupinách mierne hrajúci, hrajúci trubači a klapkové nástroje. Individuálne výučby striedali skupinové nácviky, ako aj prednášky o základoch hudobnej teórie alebo semináre na rôzne zaujímavé témy (napríklad ako sa pripraviť na vystúpenie či zvládanie trémy) v podaní našich profesionálnych lektorov.

V sobotu večer sa našej podpredsedníčke klubu PhDr. Lucii Blšákovej podarilo úspešne zvládnuť certifikačnú skúšku tretieho stupňa, a tým sa tak stala certifikovaným trubačom v kategórii Koncertný trubač. Po spoločnej skúške sa v spoločenskej miestnosti konala členská schôdza, na ktorej predseda KT SR privítal zúčastnených a oboznámil ich s programom. V rámci diskusie sa prihovoril aj člen rady Klubu trubačů ČMMJ Peter Sadílek a odovzdal svoj pozdrav člena rady za český klub kolegom zo Slovenska. Program kurzu pokračoval spoločenským večerom.

Jedným z výstupom tohto kurzu bol záverečný koncert. Pred Kostolom Navštívenia Panny Márie v Liptovskom Hrádku si nielen veriaci mohli vypočuť, aké skladby sa na kurze naučili jeho účastníci. Úlovky, fanfáry či naše tradičné signály sa rozliehali krásnou lipovou alejou.

V mene Klubu trubačov mi dovoľte poďakovať SOŠ lesníckej a drevárskej za poskytnutie priestorov a zabezpečenie vhodných podmienok pre uskutočnenie kurzu, Ing. Michalovi Olosovi za prípravu a zabezpečenie občerstvenia, p. Petrovi Sadílkovi za výčap, pani kuchárkam za skvelú stravu a členom rady KT SR za pomoc pri organizácii kurzu.

Veľmi si to vážime a veríme, že spoločne strávime krásne chvíle na Zimnom kurze poľovníckeho trúbenia v Liptovskom Hrádku v termíne od 19. do 21.1.2024. Už teraz sa na Vás tešíme.

Poľovníctvu a poľovníckej hudbe zdar!

Fotografie nájdete na našej oficiálnej FB stránke.

PhDr. Lucia Blšáková