Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Letný kurz poľovníckeho trúbenia 2018

V dňoch 16.- 19.8.2018 sa v priestoroch SOŠ lesníckej a drevárskej J. D. Matejovie uskutoční už 10. ročník letného kurzu poľovníckeho trúbenia. Prihlásenie na kurz bolo možné do 31.6.2018. Záujemcom ktorí to nestihli odporúčame zimný kurz ktorý sa uskutoční v januári 2019.

Pre účastníkov kurzu sme pripravili niekoľko dokumentov, ktoré máte možnosť stiahnuť si nižšie.

Prípadné otázky smerujte na Ing. E. Hatiara (0911 311 040, e.hatiar@centrum.sk)

Tešíme sa na Vás milí trubači.

Dokumenty na stiahnutie