Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Letný kurz poľovníckeho trúbenia 2021

Vážení priatelia trubači,

v poslednom období sa často stretávame s otázkou či a v akom období bude prebiehať tradičný Letný kurz poľovníckeho trúbenia.

Je nám bohužiaľ ľúto, že tento rok nezosúladíme naše poľovnícke rohy na tak krásnom podujatí, akým Letný kurz poľovníckeho trúbenia je.

Túto skutočnosť schválila rada KT SR na svojom poslednom online zasadnutí s ohľadom na viacero skutočností.

Na našich drahých trubačov sme však nezabudli. Pri príležitosti konania letného kurzu máme podobne ako v zime v pláne vydať druhú sériu videí k elektronickému vzdelávaniu.

Veríme však, že ešte nájdeme riešenie, ako sa budeme môcť spoločne stretnúť a stráviť príjemný čas v súznení tónov poľovníckej hudby.

Našou predstavou je usporiadať víkendové stretnutie trubačov, ktorého výledkom by mohol byť spoločný koncert, respektíve omša.

Budeme Veľmi radi, ak by ste nám vedeli prípadne aj Vy sami odporučiť, kde by sme takéto stretnutie mohli spoločne uskutočniť. Mohla by to byť pokojne väčšia chata, penzión alebo turistická ubytovňa niekde v regióne Slovenska, kde by sa mohlo stretnúť cca 30 - 40 trubačov a spoločne pod vedením lektora nacvičovať. Ubytovanie a stravu by si trubači zaplatili samostatne. Výuka by bola zdarma. Od miestneho PZ očakávame spoluprácu pri realizácií koncertu, alebo omše. Myslíte, že by bol vo vašom regióne o takýto kurz záujem v termíne 30.7. - 1.8.2021?

Ak by bol záujem o zorganizovanie podujatia v okolí Nitry, mohli by sme urobiť stretnutie trubačov a koncert na výstave Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo v Nitre, a to v termíne 20. - 22.8.2021

Ak Vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás na čísle 0911 311 040, alebo e-mailom na rada@trubaci.sk.

O ďalších informáciách Vás budeme postupne informovať na stránke Klubu aj na našom Facebooku.

Poľovníckemu trúbeniu zdar!