Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Prvé certifikačné skúšky máme za sebou

V sobotu 17. augusta 2019 malo dvanásť prihlásených uchádzačov Klubu trubačov SR možnosť zúčastniť sa historicky prvých certifikačných skúšok. Tieto skúšky zorganizoval Klub trubačov SR za účelom stanovenia kvality hudobných schopností uchádzačov v spojení so znalosťami poľovných zvykov, obyčajov a tradícií. Cieľom certifikačnej skúšky je naplniť obsahové a kvalitatívne štandardy, ktoré zodpovedajú jednému zo štyroch certifikačných stupňov. Prvým stupňom, ktorý môže uchádzač v hre na lesnicu alebo poľovnícky roh získať je certifikát Praktický trubač s platnosťou na 5 rokov, druhý certifikačný stupeň je Skúsený trubač, tretí stupeň Koncertný trubač a štvrtý stupeň Hornmaister, ktoré majú neobmedzenú dobu platnosti.

 

Zmiešané pocity a očakávania mali naši dvanásti trubači, ktorí sa so svojimi hudobnými nástrojmi postavili pred trojčlennú odbornú porotu a predviedli, čo na tomto pokrútenom hudobnom plechu dokážu zahrať. Predsedom certifikačnej komisie bol Mgr. art. Ján Smutný, ktorý spolu s členmi komisie Mgr. art. Karolom Nitranom a Štefanom Ladovským profesionálne posúdili výkony jednotlivcov na základe vopred stanovených kritérií.

 

Skúšku úspešne absolvovalo osem trubačov, z ktorých sedem získalo certifikát Praktický trubač a jeden získal certifikát Skúsený trubač. Úspešným trubačom i touto cestou gratulujeme a prajeme húževnaté odhodlanie a elán do budúceho prehlbovania svojich hudobných zručností pre získanie vyššieho certifikačného stupňa! Veríme, že možno práve oni budú inšpiráciou aj pre ostatných členov Klubu trubačov SR.

 

Fotogaléria na Facebookovej stránke Klubu Trubačov. Môžete kliknúť aj TU.

Mgr. Lucia Blšáková