Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Databáza trubačov bola aktualizovaná

Milí trubači, členovia Klubu trubačov SR,

v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR) sme vás už od začiatku roku 2019 vyzývali a žiadali o zaslanie súhlasu so spracovaním osbných údajov a súhlasu so zverejnením vašich kontaktných údajpv v databáze trubačov na našej webovej stránke www.trubaci.sk.

Na základe zaslaných tlačív členka rady KT SR p. Hanka Grellnethová musela upraviť existujúcu databázu trubačov. Databáza slúži ako produkt propagácie vašej činnosti v jednotlivých regiónoch a má umožniť organizátorom poľovačiek a poľovníckych podujatí získať kontakty na trubačov. 

Ak ste členom Klubu trubačov SR a v databáze sa nenachádzate, pravdepodobne ste nezaslali požadované tlačivá. V prípade, že máte záujem o zverejnenie vašich kontaktných údajov v databáze kontaktujte p. Hanku Grellnethovú prostredníctvom e-mailu rada@trubaci.sk.

Ďakujeme za pochopenie

Edmund Hatiar