Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Česko Slovenská súťaž v Žiline

Súťaž na Budatínskom hrade

V dňoch od 07.06.2019 do 08.06.2019 sa uskutočnilo podujatie v priestoroch Budatínskeho hradu v Žiline. O nevšedný zážitok na tomto mieste sa postaralo viac ako 180 trubačov zo Slovenska aj Čiech, ktorí si zmerali sily na v poradí už piatej Česko-Slovenskej súťaži poľovníckych trubačov. Súťaž je súčasne aj 42. ročníkom Celoslovenskej súťaže v hre na lesnicu a poľovnícky roh a 39. ročníkom Národní soutěže mysliveckých trubačů.

Podujatie sa začalo už v piatok podvečer, a to Svätohubertskou omšou vo Farskom kostole Sedembolestnej P. Márie na Vlčincoch. Počas ceremoniálu, doprevádzaného tónmi poľovníckych rohov a lesníc z partitúry Hubertské mše od P. Vaceka, bola slávnostne posvätená nová klubová zástava Klubu trubačov SR.

Sobotné ráno sa v hradnom areáli začalo otvorenie súťaže usporiadateľmi, a to predsedom Klubu trubačov SR Ing. Edmundom Hatiarom DiS. Art a riaditeľom súťaže Ing. Jurajom Beniačom. Nechýbali ani významní hostia, ako riaditeľ kancelárie SPZ PaedDr. Imrich Šuba, PhD., Predseda OPK Žilina Peter Marčulinec, Mgr. Michal Jurecký - riaditeľ Budatínskeho hradu aj starosta mesta Planá nad Lužnící, kde sa uskutoční najbližšia súťaž, Ing. Jiří Šimánek.

Hneď po zahájení sa jednotlivci a skupiny priateľsky pustli do hudobného súperenia. Podvečer súťaže sa pred vyhlásením výsledkov víťazov uskutočnil záverečný koncert trubačov na hlavnom hradnom pódiu.

Prvé miesta na Slovensku vyhrali v kategóriách: v hre na lesnicu Jozef Martiš, v hre na poľovnícky roh in B Jakub Badrna, v hre na poľovnícky roh in Es Michal Olos a v súboroch v hre na poľovnícke rohy in B Trubači OPK Prešov. V Čechách sa na prvé miesta dostali: v hre na lesnicu Vojtech Majkus, v hre na poľovnícky roh in B Barbora Kalenská, v hre na poľovnícky roh in Es Irena Oršulíková. V súboroch sa na prvých miestach umiestnili v hre na poľovnícke rohy in B Myslivečtí trubači Tábor a v hre na poľovnícke rohy in Es Trubači OMS Přerov. Všetci víťazi z Českej republiky zároveň vyhrali titul absolútny víťaz vo svojej kategórii na spoločnej Česko-Slovenskej súťaži.

Vďaka patrí našim partnerom: Slovenský poľovnícky zväz Bratislava, Slovenská poľovnícka komora, Klub trubačů ČMMJ a Českomoravská myslivecká jednota. Pomoc poskytli tiež Považské múzeum v Žiline a Obvodná poľovnícka komora Žilina. Za pomoc a finančnú podporu sme vďační Lesom SR š.p. Banská Bystrica, Obvodnej poľovníckej komore Žilina aj Poľovníckej spoločnosti Čerenková. 

Veríme, že podujatie bolo príjemným stretnutím, kedy sa plechové hudobné nástroje mohli spoločne rozozvučať na súťaži. Najbližšia súťaž trubačov sa bude konať v Plané nad Lužnicí a to 05.06.2020. Tešíme sa na Vás  - trubači, priatelia aj nadšenci poľovníckej hudby, aj na každého, kto má rád tento druh umenia.

Mgr. Lucia Blšáková

 

V nižšie uložených súboroch nájdete výsledkové listiny súťaže.

 

Dokumenty na stiahnutie