Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Trubači KT SR navštívili priateľov v Poľsku

Úspech trubačov SR na medzinárodnom festivale v Poľsku

Vyhrali prvé miesto

V sobotu, 25.05.2019 sa 10-členná skupina trubačov Klubu trubačov SR (z Prešova, Liptova aj Záhoria) zúčastnila Medzinárodného festivalu kultúry lesnej a poľovníckej v poľskej vidieckej obci Gołuchów. Obec je známa vďaka zámku, anglickému parku, zubrej a danielej zvernici a lesníckemu múzeu, v okolí ktorého sa uskutočnil festival.

Na začiatku programu podujatia slávnostne zazneli lesnice a poľovnícke rohy. Samotná súťaž bola rozdelená do dvoch hlavných kategórií – štyroch skupín sólistov a šiestich skupín súborov. Spomedzi siedmich súborov skupiny MB boli trubači Klubu trubačov SR úspešní a podarilo sa im vyhrať prvé miesto.

Program bol doprevádzaný viacerými sprievodnými akciami. Potešiť sa dalo stánkami s edukatívnymi hrami pre deti aj dospelých, zaujímavej prehliadke Múzea lesníctva ako aj tromi koncertmi v priebehu dňa (miestneho mládežníckeho dychového orchestra, maďarského hornového kvintetu a reprezentačného loveckého telesa muzyky artistycnej Mieczyslawa Lesniczaka).

Priateľská atmosféra, jedinečné prostredie a hlavne skvelí ľudia. Organizátorom ďakujeme za vrúcne prijatie a tešíme sa z toho, že sme mohli prežiť krásny čas s trubačmi z viacerých krajín.
 

LB