Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Fakturačné údaje

Oficiálny názov klubu
 

Slovenský poľovnícky zväz, Klub trubačov SR
Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

IČO: 00 178 144 278
DIČ: 20 23 52 89 25

 

Účet klubu trubačov:

Názov účtu: Slovenský poľovnícky zväz, Klub trubačov SR

Číslo účtu: 165 602 1001 / 5600 

IBAN: SK24 5600 0000 0016 5602 1001

Banka: Prima banke, pobočka  Liptovský Hrádok