Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Darujte 2% z dane

Milí priatelia trubači,

viarerí z Vás sa informovali, či môžu podporiť Klub trubačov SR 2% z dane z príjmu fyzických, alebo právnických osôb.

Bohužiaľ Klub trubačov SR v nemôže poberať 2% z dane z príjmov. Ak však máte záujem, môžete podporiť našich partnerov, s ktorými klub dlhodobo spoluracuje a pripravuje rôzne podujatia:

  1. Združenie Cornu Ludens -  v spolupráci s ním organizujeme koncert poľovníckej hudby pod názvom Poľovnícke Vianoce, organizovaný v Sobášnom paláci v Bytči. Bližšie informácie, ako poukázať 2% z dane nájdete na: 
    https://www.facebook.com/polovnickevianoce
     
  2. Nadáciu lesníckej školy v Liptovskom Hrádku - na pôde Lesníckej a drevárskej školy v Liptovskom Hrádku organizujeme takmer všetky naše vzdelávacie podujatia - LKT, ZKT, študentské semináre (už viac ako 10 rokov). Vedenie školy nám pri organizácií vždy vychádza v ústrety. Bližšie informácie, ako poukázať 2% z dane nájdete na: http://www.slslhr.sk/dokumenty-nadacie


Ďakujeme za Vašu podporu, ktorú preukážete našim partnerom.

Ing. Edmund Hatiar

predseda KT SR