Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Atmosféra poľovníckych vianoc v Bytči

V predvianočnom období zavítali poľovnícki trubači do priestorov sobášneho paláca v Bytči, ktorý už v minulosti slúžil ako sídlo rodiny Thurzovcov, kde sa konali honosné svadby a oslavy.

Uskutočnil sa tu už tretí ročník koncertu poľovníckej hudby s názvom „Poľovnícke Vianoce“, ktorý ako hlavý organizátor usporiadalo občianske združenie CORNU LUDENS v spolupráci s  Klubom trubačov Slovenskej republiky, mestom Bytča a Považským múzeom v Žiline.

Pútavý program s názvom „Rok poľovníka“ prilákal do sobášnej sály paláca takmer tristo návštevníkov, ktorý si vypočuli známe slovenské poľovnícke signály od Tibora Andrašovana a Pavla Porubana, či nové signály úlovkov od rôznych slovenských autorov a viacero ďalších fanfár, ktoré okrem loveckých rohov odzneli aj na klapkové lesné rohy. Spestrením interpretácie jednotlivých skladieb bolo imitovanie zvukových prejavov zveri. Divákov hovoreným slovom počas programu sprevádzal známy slovenský herec Marko Igonda.

Ako hostia sa predstavili priatelia z poza rieky Moravy a to nie hocijakí, rovno Majstri Európy v poľovníckom trúbení z roku 2016 -Trubači OMS Přerov. V ich podaní sme si vypočuli skladby zo zbierky Lovecká suita od Petra Vacka či Desatero od profesora Antonína Dyka. Program bol obohatený aj o vianočne ladené vystúpenie DFS Stavbárik, ktorý vyčaril spokojný úsmev na tvárach všetkých divákov.

Na záver koncertu sme si pri skladbe Tichá noc prestavovali prichádzajúcu čarovnú vianočnú atmosféru a blížiaci sa koniec ďalšieho roka. Koncert bol ocenený znamenitým potleskom publika a trubači pridali k tomuto potlesku ešte prídavok v podobe niekoľkých fanfár.

Ďakujeme, že ste si našli v tejto uponáhľanej dobe čas a podporili ste toto podujatie, ktorým chceme poukázať nato, že poľovnícka hudba dokáže spríjemniť rôzne spoločenské udalosti a patrí neodmysliteľne do našej poľovníckej kultúry. Ďakujeme v mene organizátorov všetkým partnerom a sponzorom podujatia za prejavenú podporu a Žilinskému samosprávnemu kraju za poskytnutie priestorov sobášneho paláca v Bytči počas koncertu.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník „Poľovníckych Vianoc“ a do nastávajúceho nového roku Vám želáme veľa spokojnosti a mnoho krásnych zážitkov v prírode.

Fotogaléria: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2349669431742213&type=3

Autor: Ing. Veronika Vallová – podpredsedníčka Klubu trubačov SR