Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Majstrovstvá Európy v poľovníckom trubení

V Levoči sa stretli poľovnícki trubači na 2. Majstrovstvách Európy poľovníckych trubačov

 

V historickom meste Levoča sa v sobotu 29.9.2018 stretlo viac ako 200 trubačov, ktorí zastupovali 7 európskych štátov (Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Slovensko, Česko a Maďarsko)  na podujatí s názvom II. Majstrovstvá Európy poľovníckych trubačov.

Toto jedinečné podujatie, ktoré bolo prezentované s 20. Majstrovstvami Európy vo vábení jeleňov pod spoločným názvom Hudba lesa organizačne zabezpečoval Klub trubačov Slovenskej republiky – záujmový klub SPZ za významnej podpory spoluorganizátorov, ktorými boli Slovenská poľovnícka komora (SPK), Slovenský poľovnícky zväz (SPZ), Klub trubačů ČMMJ a za podpory hlavných partnerov projektu – Lesy SR, š.p, Prešovský samosprávny kraj, mesto Levoča, Vojenské lesy a majetky SR, š.p. a Stavebná firma EMM stav.

Podujatie sa začalo v piatok večer koncertom viacerých zoskupení poľovníckych trubačov na námestí Majstra Pavla v Levoči. Za účasti početného publika si mohli prítomní vypočuť prvé tóny poľovníckych fanfár a signálov a organizátormi boli pozvaní na sobotnú súťaž do priestorov Kongresového centra v Levoči. Okrem trubačov na podujatie zavítali aj významné osobnosti európskeho poľovníckeho života v zastúpení predstaviteľov národných poľovníckych zväzov a predsedov klubov trubačov jednotlivých krajín. Prítomní boli aj traja zástupcovia z Talianska, ktorí zastupujú skupinu trubačov južnej a západnej Európy, ktorá má v záujme zapísať poľovnícku hudbu do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

V sobotu pred súťažou sa vytvoril slávnostný sprievod s významných hostí, trubačov, kynológov a vlajkonosičov, ktorý postupoval malebnými uličkami mesta Levoča za zvuku poľovníckych fanfár a signálov. Nádhernú atmosféru pomohli dotvoriť aj miestny Vežoví trubači. Sprievod s nadšením sledovali občania mesta, ale aj mnohí turisti.

Samotná súťaž bola otvorená v hlavnej sále Kongresového centra za účasti p. Tibora Lebockého – prezidenta SPK a SPZ, p. Lýdie Budziňákovej – zástupkyne primátora mesta Levoča, p. Františka Dlugoša- dekana farnosti, p. Petra Vacka – člena rady KT ČMMJ, p. Petra Šeplavého – sekretára ME a p. Edmunda Hatiara – predsedu KT SR.

Následne už nič nebránilo tomu, aby podľa rozpisu v štartovnej listine začali na scénu postupne prichádzať jednotlivé trubačské zoskupenia. Tie posudzovala medzinárodná jury pod vedením supervízora Petra Vacka v zložení: Matěj Vacek (CZ), Bohuslav Smutný (SK), Jürgen Keller (DE), Krysztof Kadlec (PL) a Rudolf Jandrasits (AT).

V prvom kole vystúpili všetky súbory v ladení B a Es, ktorých bolo spolu devätnásť a do finálneho kola postúpili tri najlepšie z každej kategórie. Súťažné výkony boli na vysokej úrovni a boli odmenené znamenitým potleskom divákov. Všetci sme očakávali s napätím ako to všetko dopadne a kto sa úspešne prebojuje do finále.

To sa v kategórii súborov v B ladení podarilo trubačom z OMS Tábor pri ZUŠ Sezimovo Ústí z Česka, súboru Zespol Muzyki Mysliwskiej „De Luxe“ z Poľska a súboru Vadaszkamara Kürtegyuttes z Maďarska. V Kategórii súborov v ladení Es boli účastníkmi finále Jihočeští trubači z Česka, Trubači zo Zábřehu z Česka a Thüringen Jagdhornbläser e. V. z Nemecka.

Počas finále bola sála Kongresového centra úplne naplnená, nik z divákov si nechcel nechať ujsť príležitosť vidieť a vypočuť si najlepšie výkony finalistov, ktoré boli naozaj znamenité. Následne program pokračoval v Bazilike sv. Jakuba, kde sa všetci zišli na Svätohubertskej omši, ktorú celebroval p. dekan Dlugoš. Prostredie chrámu s jeho najvyšším neskorogotickým krídlovým oltárom na svete od známeho Majstra Pavla z Levoče spolu s tónmi loveckých nástrojov dotvorili naozaj jedinečnú atmosféru. V premiére na omši zazneli skladby z prvej slovenskej Svätohubertskej omše od Edmunda Hatiara.

Po slávnostnom požehnaní a ukončení bohoslužby už nič nebránilo tomu, aby sme spoznali kto sa stal Majstrom Európy v poľovníckom trúbení. Krátku zdravicu a poďakovanie za priebeh súťaže a predvedené súťažné výkony predniesol p. Alojz Riško – viceprezident SPK.

Účastnícke ceny vedúcim súborov odovzdal p. Edmund Hatiar – predseda KT SR, ceny pre finalistov ME odovzdali p. Imrich Šuba – riaditeľ kancelárie SPK a SPZ a p. Róbert Komjáti-Nagy – predseda osvetovej komisie SPZ. Víťazné ceny si z rúk p. Alojza Riška prevzal súbor Vadaszkamara Kürtegyuttes z Maďarska, ktorí sa zároveň stali Majstri Európy v B ladení a súbor Thüringen Jagdhornbläser e. V. z Nemecka sa stal Majstrom Európy v ladení Es.

Na záver slávnostného vyhlásenia Majstrov Európy všetci zúčastnení trubači zahrali spoločne skladbu od Petra Vacka s názvom Te Deum. Ide o prvé Te Deum skomponované pre poľovníckych trubačov.

Toto jedinečné kultúrne podujatie by sa nemohlo uskutočniť bez podpory našich významných spoluorganizátorov a partnerov, ktorým ďakujeme za podporu. Počas celého podujatia nám boli nápomocní aj domáci poľovníci pod vedením p. Alberta Barana a naša vďaka okrem nich patrí aj všetkým slovenským poľovníkom, ktorí prostredníctvom príspevkov Obvodných poľovníckych komôr a Regionálnych a Okresných organizácií SPZ prispeli k zdarnému priebehu podujatia a vzornej reprezentácii Slovenska pred celou Európou.

Už teraz sa tešíme na tretí ročník ME poľovníckych trubačov, ktorý sa uskutoční 13.júna 2020 v poľskom meste Pszczyna odkiaľ pochádza poľovnícky roh nazývaný Plesshorn – lesnica.

 

Za organizačný tím ME poľovníckych trubačov Ing. Veronika Vallová.

 

 

Public relations ME:

Správy TV Markíza (video)

TASR (video)

Levočský týždenník - ME v Levoči (video)

Finálové vystúpenie Majstrov Európy in B (video)

Vystúpenie Majstrov Európy in B v Bazilike (video)

Vystúpenie Majstrov Európy in Es v Bazilike (video)

Svätohuberstská omša v Bazilike - Offertórium (video)

Svätohubertská omša v Bazilike - Premenenie (video)

Svätohubertská omša v Bazilike - Comunio (video)

Svätohubertská omša v Bazilike - Halali a Aria Sancti Huberti (video)

Svätohubertská omša v Bazilike - Finale (video)

Album fotografiíí (foto)

 

Ďaľšie informácie o súťží sú dostupné na samostatnom webovom sídle www.metrubaci.cz.