Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Trubači sa stretli na IV. Československej súťaži v Lipníku nad Bečvou

Prvý júnový víkend sa streli českí a slovenskí trubači v meste Lipník nad Bečvou, kde sa uskutočnil IV. ročník Československej súťaže poľovníckych trubačov. V predvečer súťaže sa konala svätohubertská omša v kostole sv. Jakuba, ktorú celebroval páter Jan Kornek z Dubu na Morave. Na lovecké roky ako doprovod zaznela svätohubertská omša in B od Petra Vacka. Po omši nasledoval spoločný koncert trubačov na námestí Tomáša Gariggua Masaryka, kde si publikum mohlo vypočuť známe poľovnícke signály a fanfáry od slovenských a českých autorov.
Súťaž sa konala aj pri príležitosti osláv 90. výročia založenia Vojenských lesov a statkov ČR, práve v Lipníku nad Bečvou sídli aj jedna z divízií tejto organizácie. Záštitu nad podujatím prevzal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Oklešťka a riaditeľ VLS ČR s.p. Ing. Josef Vojáček. Usporiadateľmi súťaže boli Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Klub trubačů ČMMJ, Klub trubačov SR a Slovenský Poľovnícky zväz v spolupráci s mestom Lipník nad Bečvou a Základní uměleckou školou Potštát.


Slávnostného otvorenia na nádvorí zámockej záhrady sa zúčastnilo približne 300 trubačov za účasti vzácnych hostí, porotcov a divákov. V rámci úvodného bloku zazneli pozdravy usporiadateľov a hostí. Slovenskú poľovnícku komoru a Slovenský poľovnícky zväz zastupovala Ing. Veronika Vallová, ktorá prítomným odovzdala pozdrav za obe organizácie a pozvala na Slovensko, kde v septembri zaznie HUDBA LESA – XX. ME vo vábení jeleňov vo Sv. Antone 1.9.2018 a II. ME poľovníckych trubačov v Levoči 29.9.2018. Za Klub trubačov Slovenskej republiky sa všetkým prihovoril predseda klubu Ing. Edmund Hatiar.
Po oficiálnej časti sa v zámockom parku začali súťažné vystúpenia podľa vopred stanoveného rozpisu. Krásne tóny lesníc a loveckých rohov bolo počuť po celom okolí. V parku okrem trubačov mali stánky aj lesní pedagógovia, ktorí sa venovali deťom a mládeži. V poobedných hodinách sa uskutočnilo veľké finále do ktorého postúpilo 5 najlepších súborov a sólistov. Súťažná atmosféra sa niesla vzduchom po celý deň a vyvrcholila podvečerným vyhlásením výsledkov na námestí Tomáša Gariggua Masaryka.
Vsúťažnej porote sme mali delegovaných troch zástupcov a to pánov Bohuslava Smutného, Miroslava Mašáta a Štefana Ladovského, ktorým týmto Ďakujeme za zodpovednú prácu a reprezentáciu.
Samostatne boli vyhodnotení účastníci z Česka a samostatne zo Slovenska. V kategórii sólisti na lesnice v ladení B zvíťazil pán Jozef Martiš, ktorý bol zároveň aj najstarším účastníkom súťaže. Ako najlepší sólista na lovecké rohy v ladení B bol Bc. Valentín Priehoda. Odniesol si tiež cenu za najlepšieho sólistu – študenta, túto cenu venoval dekan FLD Českej zemědelskej univerzity v Prahe. Najlepším súborom zo Slovenska sa stali Trubači OPK Liptovský Mikuláš v zložení Mgr. Lucia Blšáková, Ing. Edmund Hatiar a Ing. Veronika Vallová. Absolútnym víťazom súťaže sa stal súbor Trubači OMS Přerov. Kompletné výsledky a poradie súborov nájdete vo výsledkovej listine ako prílohu pod textom. V závere súťažného dňa pani riaditeľka ZUŠ Potštát Jana Kozubíková odovzdala putovný tesák pani Monike Khernovej, vedúcej kancelárie OPK a OkO SPZ v Galante, ktorá všetkých pozvala na nasledujúci ročník súťaže do Galanty.
Ešte raz sa chceme poďakovať usporiadateľom, všetkým účastníkom za vzornú reprezentáciu, víťazom gratulujeme k dosiahnutým úspechom a tešíme sa na súťaž znovu o rok.

Poľovníckej hudbe zdar!

Autorka: Ing. Veronika Vallová
Foto: archív KT SR http://www.polovnickakomora.sk/spk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/podujatia/1349-trubaci-sa-stretli-na-iv-ceskoslovenskej-sutazi-v-lipniku-nad-becvou.html

Dokumenty na stiahnutie