Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Česko -Slovenskej súťaž poľovníckych trubačov

38. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na lesnicu a poľovnícky roh
20. ročník Národní soutěže mysliveckých  trubačů

(aktualizované 4.3.2015)

Termín súťaže: 6.6.2015
Miesto súťaže: Malacky
Výsledkové listiny:
 
 1. Sólisti na lesnice
 2. Sólisti na rohy in B
 3. Sólisti na rohy in Es
 4. Súbory in B
 5. Súbory in Es
 6. Praktický trubač

Štartovné listiny :
 1. Sólisti na lesnice
 2. Sólisti na rohy in B
 3. Sólisti na rohy in Es
 4. Súbory in B
 5. Súbory in Es
 6. Praktický trubač
 7. Celá listina
Propozície súťaže

Prihlasovací formulár

Zoznam prihlásených

Tlačivo pre podanie písomnej prihlášky  (Organizátor odporúča písomnú prihlášku zasielať len v nevyhnutnom prípade, preferujeme zaslanie prihlášky a nôt elektronicky cez prihlasovací formulár uvedený vyššie a mail cspt@centrum.sk)

Účasť v súťaži otvorená pre občanov SR, ČR a  pre občanov Poľska a Rakúska

 

Súťažné skladby:
 
1. Kategória SÓLISTI  NA LESNICE  in B (sólisté na borlice)
 
J. Selement / Díkuvzdání (Halali) noty
M. Olos / Jeleň noty
Voliteľná skladba  
2. Kategória SÓLISTI NA POĽOVNÍCKE ROHY  in B (sólisté na lesnice)
 
P. Vacek / Pocta Josefu Haydnovi (Pochod) noty
E. Hatiar / Daniel II noty
Voliteľná skladba  

3. Kategória SÚBORY  in B (soubory)
 
P. Poruban / T. Andrašovan - Uvítanie noty
P. Vacek / Vyznamenání (Brněnské promoční fanfáry) noty
P. Vacek / Žertovná (skladba pre 2. kolo - finále) noty
Voliteľná skladba  
    
                                                                                                                      

4. Kategória PRAKTICKÍ TRUBAČI  in B

Slovenskí trubači si pri prezentácií žrebujú 3. skladby zo Slovenských poľovníckych signálov od T. Andrašovana
Českí trubači si pri prezentácií žrebujú 3. skladby z Trubačského desatera od A. Dyka
Súťažiaci z oboch krajín  plnia 3 disciplíny:
 1. hrajú tri vyžrebované signály v jednohlase
 2. odpovedajú na jednu otázku z praktického používania poľovníckych signálov
 3. rozprávajú vtip z poľovníckou tématikou
Tibor Andrašovan/ Pavel Poruban / Slovenské poľovnícke signály noty
Prof. Antonín Dyk / Trubačské desatero noty

Bližšie informácie  v propozíciách
 
5. Kategória SÓLISTI  in Es
 
Tibor Andrašovan - Gratulačný noty
Anonymus / Naháňka noty
Voliteľná skladba  

6. Kategória SÚBORY  in Es
 
Tibor Andrašovan - Pochod pre 4 lesné rohy noty
T. Kirschner / Cisařský pochod (skrátena verzia) noty
Voliteľná skladba