Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Výsledky volieb do rady KT

Dňa 19.8.2017 o 19:00 hod. v spoločenskej miestnosti strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku uskutočnila výročná členská schôdza Klubu trubačov SR, záujmového klubu SPZ na ktorej bola zvolená Rada KT SR na volebné obdobie 2017-2021. Hlasovaním boli do rady KT SR zvolení:

  1. Edmund Hatiar – predseda   
  2. Ing. Veronika Vallová – podpredsedníčka
  3. Jakub Badrna – člen     
  4. Ing. Juraj Beniač – člen   
  5. Rastislav Fedor – člen 
  6. Hana Grellnethová – člen   
  7. Ing. Mikuláš Komanický – člen      
  8. Ing. Michal Olos – člen      

Novej rade prajeme veľa úspechov pri rozvoju poľovníckeho trúbenia na Slovensku.