Klub trubačov Slovenskej republiky

záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu

Česko-Slovenská Súťaž poľovníckych trubačov

Vážení priatelia trubači. Pozávame Vás na 2. ročník Česko-Slovenskej súťaže poľovníckych trubačov, ktorá je zároveň 39.ročníkom celoslovenskej súťaže v hre na lesnicu a poľovnícky roh. Súťaž sa uskutoční v dňoch 3. -  4.6.2016 v Pelhřimove.

Propozície - pracovná verzia (link na stránku trubaci.cz)

Povinné súťažné skladby - pokyny k skladbám

Súbory in B

 1. Petr Vacek / Akademická fanfára 
 2. Edmund Hatiar / Gratulačná fanfára
 3. Josef Selement / Uvítaní hostú (skladba tu bude zverejnené čoskoro)
Sólisti na lesnice
 1. J.P. Galleti / Auf Wiedersehen
 2. Josef Selement / Daněk
 3. Josef Selement / Drobná
Sólisti na rohy in B
 1. Edmund Hatiar / Ozveny z Považia
 2. Antonín Dyk / Halali
 3. Walt Frewert / Probuzení
Súbory in Es
  1. Edmund Hatiar / Halali
  2. Leopold Koželuh / Fanfára č.1
Sólisti na rohy in Es
  1. O. Anton / Svolání lovců
  2. O. Anton / Odtroubení honu